Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Som tidigare kommunicerats uppdaterar nu Abelco Investment Group (”Abelco”) värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se Abelco kommunicerade den 5 maj 2021 i sin kvartalsrapport att bolaget skall månatligen uppdatera innehavens värdeutveckling, där en uppdatering nu framgår på bolagets hemsida, där den interna värderingen är per den 30 juni 2021 SEK 283,1M. Justeringen är mindre än 8% av den senaste presenterade rapporten och kan härledas till mindre kursförändringar. ”Vi väljer att uppdatera hemsidan med utvecklingen i portföljen varje månad, detta för att
Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Search for something