Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Abelco Investment Group (”Abelco”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-12-31 på bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på ca 368,9 Mkr. Under helåret 2021 har värdet i portföljen stigit med ca 121,2 Mkr från ca 247,7Mkr till 368,9Mkr.
Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Search for something