Abelco Investment Group uppdaterar marknaden kring portföljbolaget iCandy

Abelco Investment Groups (”Abelco”) portföljbolag iCandy Interactive Limited  (‘’iCandy’’ eller ’’Bolaget’’) förvärv av Lemon Sky Studios har godkänts på Bolagets extra bolagsstämma. iCandy höll idag den 13 januari 2022 bolagsstämma för att bland annat rösta om förvärvet av Lemon Sky Studios. Samtliga beslut som angivits i Bolagets kallelse till bolagsstämman antogs av aktieägarna där de stora höjdpunkterna är förvärvet av Lemon Sky Studios samt den emission av tranche 2 som avser slutlikvid för förvärvet. Följaktligen förväntar sig Bolaget inbringa ca AUD 23,2M från emissionen i tranche
Abelco Investment Group uppdaterar marknaden kring portföljbolaget iCandy

Search for something