Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive meddelar marknaden om beslut av återköpsprogram av bolagets egna aktier

Styrelsen i iCandy Interactive (”iCandy”) kommunicerar idag till marknaden avsikten om återköp (buy-backs) av aktier i bolaget, iCandy meddelar att bolaget har som avsikt att återköpa 36 miljoner aktier över marknaden, med start den 30 september 2021. Styrelsen i iCandy menar att bolagets aktiepris idag inte speglar den värdering och underliggande tillväxt som bolaget just nu befinner sig i. Utöver de möjligheter som den just nu pågående expansionen innefattar kan styrelsen nu även addera värde till bolagets aktiepris genom återköp av aktier. iCandy meddelar att bolaget skall återköpa
Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive meddelar marknaden om beslut av återköpsprogram av bolagets egna aktier

Search for something