Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive uppdaterar informationen om spelet Claw Stars

iCandys Interactives (”iCandy”) spel Claw Stars har registrerat ca AUD 300,000 i intäkter under de första 14 dagarna efter lansering. Vilket är en ökning med ca AUD 35,000 från vad det tidigare succéspelet Masketeers hade under samma period. Sammanfattning: • Claw Stars har ca AUD 300,000 i intäkter de första 14 dagarna sedan den globala lanseringen • iCandys andra succéspel, Masketeers hade intäkter på AUD 265,000 under samma period • Claw Stars har en hög engagemangsgrad (Retention Rate) på 25% (jämfört med Masketeers engagemangsgrad på 20%, efter en tre dagars period) •
Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive uppdaterar informationen om spelet Claw Stars

Search for something