Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (’’Bolaget’’) som hölls idag den 10 januari 2022 kl. 10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) till Bolagets revisor. Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman. Abelco Investment Group AB Styrelsen
Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB

Search for something