VD ökar innehavet i Abelco Investment Group

Verkställande direktör Johan Rooth har den 3 januari 2022 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (’’Abelco’’) med ca 1 116 774 aktier. Förvärvet skedde den 3 januari 2022 i bolaget Abelco där totalt 1 116 774 aktier förvärvades över marknaden med ett genomsnittspris om ca 0,116. Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.
VD ökar innehavet i Abelco Investment Group

Search for something