Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Investor relations

Information och rapporter

Bolagsstämma

Notis: Anmälan krävs till båda bolagsstämmorna den 22 december 2017

Kallelse till extra bolagsstämma II 22 december 2017
Ladda ned

Kallelse till extra bolagsstämma I 22 december 2017
Ladda ned

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma I och II 22 december 2017
Ladda ned

Övrigt

Memorandum företrädesemission 30 november 2017
Ladda ned

Teckningssedel utan stöd av teckningsrätter
Ladda ned

Listningsmemorandum 19 maj 2017
Ladda ned

Emissionsmemorandum 1 november 2016
Ladda ned

Bolagsordning 8 mars 2017
Ladda ned

 

Kalendarium

Abelco Investment Group AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende första kvartalet 2017 31 maj 2017

Bolagsstämma 21juni 2017

Rapport avseende halvåret 2017 18 augusti 2017

Niomånadersrapport 2017 13 november 2017

Bokslutskommuniké 22 februari 2018


Abelco Investment Group AB - Delårsrapporter 2017

Kvartalsrapport 1 2017
Ladda ned

Delårsrapport 3 2017
Ladda ned

Halvårsrapport 2017
Ladda ned


Abelco AB - Delårsrapporter 2016

Delårsrapport 1 2016
Ladda ned

Delårsrapport 2 2016
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2016
Ladda ned

Årsredovisning 2016
Ladda ned


Abelco AB - DELÅRSRAPPORTER  och Årsredovisning 2015

Delårsrapport 1 2015
Ladda ned

Delårsrapport 2 2015
Ladda ned

Delårsrapport 3 2015
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2015
Ladda ned

Årsredovisning 2015
Ladda ned


Abelco AB - DELÅRSREDOGÖRELSER  OCH ÅRSREDOVISNING 2014

Delårsredogörelse 1 2014
Ladda ned

Delårsredogörelse 2 2014
Ladda ned

Delårsredogörelse 3 2014
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2014
Ladda ned

Årsredovisning 2014
Ladda ned


Abelco AB - DELÅRSREDOGÖRELSER  OCH ÅRSREDOVISNING 2013

Delårsredogörelse 1 2013
Ladda ned

Delårsredogörelse 2 2013
Ladda ned

Delårsredogörelse 3 2013
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2014
Ladda ned

Årsredovisning 2013
Ladda ned


Forum

 

Är du intresserad av att diskutera med andra investerare och med representanter från Abelco? Välkommen till vårt diskussionsrum på Stockaboo! www.stockaboo.com