Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 154 851 161

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

Interim Report January – September 2020

Abelco Options 3

Abelco Options 2

Abelco Options 1

Interim Report January – June 2020

iCandy interactive Limited annonserar genom sitt Alibaba-partnerskap att iCandy nu siktar på att inträda den kinesiska gamingmarknaden

iCandy Interactive Limited (“iCandy”, “företaget”) vill kommunicera en operativ uppdatering om sitt strategiska partnerskap med 9Games / Alibaba Group.

Read more

iCandy Interactive uppdaterar informationen kring nya spelet: Masketeers

iCandy Interactive (”iCandy”) planerar att släppa den fullskaliga versionen av spelet i mitten av oktober 2020 och har idag ca 870,000 förregistrerade användare, det högsta antalet förregistrerade i bolagets historia.

Read more

iCandy Interactive genomför en riktad emission mot strategisk investerare

iCandy Interactive (”iCandy”) genomför en riktad emission på AUD 1,2M till Acorn Managed Investment Pty Ltd, värdet på bolaget vid emissionen är en ökning med 125% från den senaste kapitalanskaffningen.

Read more

iCandys nyemission övertecknades med 400%

iCandy Interactive Limited (”iCandy”) har slutfört en kapitalanskaffningsrunda på 1,25 miljoner dollar med starkt stöd från kapitalmarknaden. Emissionen riktades mot kvalificerade investerare under tre dagar och övertecknades med 400%, där ledningen valde att ta in A $ 1,25 miljoner för att undvika alltför stor utspädning.

Read more

Styrelseledamot ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Styrelseledamot Kenneth Arnström har under den 8:e till den 9:e september ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

VD köper aktier i Abelco Investment Group AB

Den verkställande direktören Johan Rooth har den 8 september 2020 köpt totalt 2 208 073 aktier i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

Ny styrelseledamot i Abelcos portföljbolag RightBridge Ventures AB

Från och med den 1 oktober 2020 är Abelco Investment Group glad att meddela utnämningen av Magnus Leppäniemi som oberoende styrelseledamot i RightBridge Ventures AB ("RBV").

Read more

Abelco Investment Groups dotterbolag iCandy släpper rapport och ökar intäkterna med 124%

Abelco Investment group äger idag ca: 51% av bolaget iCandy Interactive som är listad på den australiensiska listan ASX.  

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD och Kin Wai Lau, styrelseledamot och största ägaren i Abelco Investment Group AB (publ)

Dryga 6 månader har passerat sedan sammanslagningen mellan Fatfish Global Ventures och Abelco Investment Group. I intervjun berättar Johan Rooth, från sitt kontor i Stockholm, och Kin Wai Lau, från Kuala Lumpur, om tiden som varit och vad man ser framåt.

Read more

ESPL och Digi Telecommunication ingår samarbete med mobiltillverkaren Oppo och skapar Esports-evenemang i Malaysia

ESPL och Digi Telecommunication är värdar för Oppo Gaming Tournament 

Read more

Abelco Investment Group fördjupar samarbetet med Animoca Brands

Animoca Brands som är ett väletablerat gaming-publishingbolag i Asien ökar nu sitt ägande i det Abelco listade bolaget iCandy från 7,9% till 15%.

Read more

ESPL har inlett samarbete med malaysiska telekombolaget Digi Telecommunications för att organisera turneringar inom e-sport

Abelcos intressebolag ESPL (Esports Players League) och Digi Telecommunications, som är ett malaysiskt dotterbolag inom Telenor-gruppen, har inlett samarbete och organisering av ”Stay-at-home” turneringar inom e-sport.

Read more

ESPORTSPLAYERS LEAGUE (ESPL) TAR STEGET IN I LATIN AMERIKA MED NYA STRATEGISKA PARTNERS

ESPL fortsätter sitt uppdrag att leverera Premier Competitive Gaming globalt och tillkännager strategiska partners i Mexiko, Ecuador, Panama och Colombia

Read more

iCandy´s e-sports satsning tar klivet in på den indiska marknaden genom avtal med indisk spelutvecklare

Avtalet gäller PayTM First Games of India (”PayTM games”) som har över en halv miljon dagliga användare och ägs av betalbolaget PayTM som är värderat till USD 17 miljarder. 

Read more

Abelco´s dotterbolag iCandy hamnar på lista över snabbast växande bolag

Abelco Investments Groups (publ) (”Abelco”) meddelar att deras dotterbolag iCandy Interactive blivit utsedd av tidningen The Australian Financial Review som ett av de hundra snabbast växande bolagen på ASX (Australian Securities Exchange). 

Read more

Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

I intervjun berättar Carlos Barrios om bakgrunden till varför Abelco Investment Group etablerade Rightbridge Ventures, vilka processerna de arbetar utifrån, vilken typ av bolag de vänder sig till och varför samt aktuell status.

Read more

Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Industri- och näringslivsprofilen Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS, delägt av Abelco Investment Group AB (publ)

Read more

VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

Det är det Silicon Valley baserade VC bolaget 500 Startup som investerar i iCandy´s E-sports bolag. Investeringen är för att påskynda utrullningen av turneringsplattformen till 10 länder. 

Read more

Abelco´s portföljbolag iCandy har mottagit 450.000 förregistrerade spelare till sitt nya spel

Portföljbolaget iCandy släpper idag pressmeddelande kring sitt nya spel Rocky Rampage

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD i Abelco Investment Group

I intervjun summerar Johan Rooth ett händelserikt år där bolaget nu har rensat upp i det gamla till förmån för det nya.

Read more

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Första handelsdag i teckningsoption serie TO3 beslutad till fredag 8 maj 2020

Abelco Investment Group AB (publ) ingick den 14 november 2019 avtal om förvärv av samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB. Förvärvet godkändes av extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019. I samband med förvärvet beslutades även om emission av teckningsoption av serie TO3 riktad till befintliga aktieägare i Abelco och till säljande aktieägare…

Read more

Abelco Investment Group (”Abelco”) signerar avtal om blockförsäljning av innehavet i QuickBit för 55,5 miljoner kronor

Abelco signerar avtal om blockförsäljning av sin aktiepost i QuickBit till Bullet Capital, en blockaffär som värderar aktien till 14kr. Det bör noteras att affären inte gäller Abelcos innehav av optioner

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020, kl. 13.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. The shareholders in Abelco Investment Group AB, reg.no 556775-2745 (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on Friday, 29 May 2020 at 13.00, at…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB ("Bolaget”) som hölls den 15 april 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:    att ändra teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO1 från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 november–30 november 2020 samt att teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO3 ändras från den…

Read more

VD-BREV SAMT UPPDATERING KRING BOLAGETS VERKSAMHET OCH COVID-19

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) vill ge en uppdatering av sina portföljbolag genom ett VD-brev som även innehåller information om den rådande situationen kring COVID-19.

Read more

TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs

Styrelsen i TBS Yard AB har beslutat att inge ansökan om konkurs vid Kalmar Tingsrätt. Det är TBS Group AB:s helägda operativa bolag TBS Yard AB som ansöker om konkurs. Abelco Investment Group AB (”Abelco”) är delägare av moderbolaget TBS Group AB som fortsätter sin verksamhet och inväntar utsedd konkursförvaltare av dotterbolaget. I samband med…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Förtydligande avseende avstämningsdag för Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare som är den 25 mars 2020

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om ca 89,9 MSEK avseende förvärv av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av emissionen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje niotal (9) per avstämningsdagen den 25…

Read more

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om ca 89,9 MSEK avseende förvärv av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av emissionen vill Abelco förtydliga att bolaget, från det helägda dotterbolaget Abelco Option AB, kommer att överlåta vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje…

Read more

RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

Som uppföljning till tidigare kommuniké om grundande av Abelco Investment Groups (publ) (”Abelco”) dotterbolag RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) med fokus på gaming och eSport, har nu RightBridge styrelse utsett Carlos Barrios till RightBridge VD med omedelbart tillträde. ”Bildandet av RightBridge och rekryteringen av Carlos är vårt sätt att visa den förändring som nya ABELCO går…

Read more

Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

De vederlagsaktier som utgör del av köpeskillingen av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier i Abelco är 1 406 008 935 stycken

Read more

Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) etablerar det 100% ägda dotterbolaget RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). RightBridge kommer att vara ett investeringsbolag med uppdrag att identifiera och förvärva innovativa digitala bolag inom e-sport och gaming.

Read more

Styrelseledamot köper aktier i Abelco Investment Group AB ( publ )

Abelco Investment Group:s (publ) ("Abelco") styrelseledamot Carl-Åke Olsten har den 27 februari köpt 4 251 895 aktier i Abelco. Aktierna handlades över marknaden till kursen 0,06kr. 

Read more

Bokslutskommuniké Januari–December 2019 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco förbättrar resultatet trots nedskrivning

Read more

Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") har idag beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommuniké 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 25 februari 2020 istället för den 18 februari 2020 som tidigare meddelats.

Read more

VD Brev – med bolagspresentation

En månad har nu gått där jag som VD för Abelco Investment Group satt mig in i bolagen och framförallt ägnat mig åt att se över Abelcos samtliga investeringar.

Read more

Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

Försäljningen av Fatfish Global Ventures AB röstades enhälligt igenom på Fatfish Blockchain Ltd extra bolagsstämma

Read more

VD Brev

Eftersom vi närmar oss ledigheter vill jag inte vänta till efter jul och nyår med ett brev till er aktieägarna. Jag kommer dock att kommunicera ett längre VD brev med strategier samt presentation kring innehaven i januari månad. 

Read more

Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Johan Rooth till ny VD och koncernchef. Sven Hattenhauer avgår från sin tjänst och lämnar företaget.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak följande: 1. att godkänna styrelsens förslag om att förvärva aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”) enligt det förvärvsavtal som Bolaget ingått med ägare av aktier i Fatfish under november 2019 och som…

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
26 May 2020 Report for the first quarter of 2020
29 May 2020 Annual general meeting
26 August 2020 Report for the first half of 2020
24 November 2020 Report for the third quarter of 2020
25 February 2021 Year-end report 2020

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10