Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 154 851 161

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

Year-end Report 2020

Interim Report January – September 2020

Abelco Options 3

Abelco Options 2

Abelco Options 1

Interim Report January – June 2020

iCandy´s e-sports satsning tar klivet in på den indiska marknaden genom avtal med indisk spelutvecklare

Avtalet gäller PayTM First Games of India (”PayTM games”) som har över en halv miljon dagliga användare och ägs av betalbolaget PayTM som är värderat till USD 17 miljarder. 

Read more

Abelco´s dotterbolag iCandy hamnar på lista över snabbast växande bolag

Abelco Investments Groups (publ) (”Abelco”) meddelar att deras dotterbolag iCandy Interactive blivit utsedd av tidningen The Australian Financial Review som ett av de hundra snabbast växande bolagen på ASX (Australian Securities Exchange). 

Read more

Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

I intervjun berättar Carlos Barrios om bakgrunden till varför Abelco Investment Group etablerade Rightbridge Ventures, vilka processerna de arbetar utifrån, vilken typ av bolag de vänder sig till och varför samt aktuell status.

Read more

Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Industri- och näringslivsprofilen Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS, delägt av Abelco Investment Group AB (publ)

Read more

VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

Det är det Silicon Valley baserade VC bolaget 500 Startup som investerar i iCandy´s E-sports bolag. Investeringen är för att påskynda utrullningen av turneringsplattformen till 10 länder. 

Read more

Abelco´s portföljbolag iCandy har mottagit 450.000 förregistrerade spelare till sitt nya spel

Portföljbolaget iCandy släpper idag pressmeddelande kring sitt nya spel Rocky Rampage

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD i Abelco Investment Group

I intervjun summerar Johan Rooth ett händelserikt år där bolaget nu har rensat upp i det gamla till förmån för det nya.

Read more

Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

Johan Rooth berättar i intervjun med Corfind om sin första tid som VD i bolaget, om förvärvet av Fatfish Global Ventures och vad man som aktieägare i Abelco kan förvänta sig framöver.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Abelco har valt Corfind som strategisk partner för IR och Kommunikation till finansmarknaden

Read more

Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

Abelco och Fatfish, har avtalat om samgående (villkorat av beslut på extrastämma i Abelco den 17 december 2019). Fatfish har inom koncernen majoritetsägande av gamingbolaget iCandy Interactive Ltd (iCandy). iCandy har den 19 november 2019 ingått två olika avtal om att globalt publicera och marknadsföra spelen Hellopet House från Nanali Inc samt Penguin Dash från…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden. · Behov av demofartyg · TBS Marine Services – ny rederiverksamhet · Offertläget i TBS TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine…

Read more

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor.…

Read more

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Enligt marknadsmeddelande från handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, upptas teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB (publ) för handel den 17 juni 2019.

Read more

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) [QuickBit] har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Read more

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

QuickBit eu AB (publ), ett portföljbolag till Abelco Investment Group AB (publ) deltar vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på säljlistan och vi förhandlar med olika parter om avyttring av bolaget antingen i sin helhet eller dess tillgångar. I väntan på slutförda förhandlingar tog vi…

Read more

Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

Abelcos portföljbolag Quickbit kommer vara ett av de företag som kommer att delta på Eminova Fondkommissions bolagskväll den 8 november 2017 kl 18,00.

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag beräknas till onsdag 24 maj 2017.

Read more

Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] har beslutat att uppta lån om 15 MSEK, för att refinansiera befintliga brygglån och därmed sänka Bolagets räntekostnader, samt även för att tillföra Bolaget rörelsekapital och ytterligare handlingsutrymme för investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Read more

Delårsrapport april - juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Lägre kostnader, högre intäkter · Rörelseresultat efter avskrivningar 39,7% bättre än samma period föregående år · Rörelsekostnaderna minskade med 18% medan intäkterna ökade med 25% · Resultat per aktie 71% bättre än samma period föregående år Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter framgångsrikt där operativa kostnader minskat med knappt 20% medan de finansiella kostnaderna…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

Allting tar längre tid än man tror

Read more

Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) [Abelco] portföljbolag, Zoomability Int AB (publ) [Zoomability] har av Spotlight Stock Market den 20 juni 2019 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är måndag den 29 juli 2019. Aktierna i Zoomability kommer att handlas under kortnamnet ZOOM.

Read more

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2019-05-09 sitt beslut att genomföra en kvittningsemisison och ge ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO2) till samtliga aktieägare. Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och aktierna har distribuerats till sina mottagare. Antalet aktier i Abelco uppgår därmed till totalt 656 655 270 aktier.

Read more

Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 30 %, av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 375 000 units och 4 800 000 sek. Ersättningen regleras genom att Abelco erhåller 1,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs…

Read more

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group ABs (publ) ”Abelco” portföljbolag QuickBit eu AB (publ) ”QuickBit” styrelse har beslutat om ett riktat erbjudande till aktieägarna i Abelco. Erbjudandet innebär att Abelcos aktieägare får företrädesrätt på 500 000 units i den spridningsemission som QuickBit genomför inför sin planerade notering.

Read more

Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

Abelco Investment Group AB (publ) meddelar att tidigare PM om avstämningsdag och sista handelsdag i Abelcos aktie (ABIG) på grund av ett skrivfel har innehållit felaktiga uppgifter vilka härmed korrigeras. Korrekt sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner (TO2) är den 5 juni medan avstämningsdagen är den 10 juni.

Read more

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Den av Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] tidigare aviserade kvittningsemissionen om 9,3 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier…

Read more

Delårsrapport januari - mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Tydliga förbättringar · Resultat efter finansiella poster 26,2% bättre än samma period föregående år · Intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar något · Resultat per aktie 73,3% bättre än samma period föregående år Vi har fått ned kostnadsnivån en del men mycket återstår än. Samtidigt ökar intäkterna vilket tillsammans med lägre kostnader ger bättre resultat…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit eu AB (publ) visar fortsatt kraftig ökning av omsättning och vinst för sitt tredje kvartal (jan-mars 201)

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak: · att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, · att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, · att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för…

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units omfattande drygt 9 MSEK samt tilldelning av 1 vederlagsfri teckningsoption per aktie till befintliga aktieägare i syfte att kompensera utspädningseffekten.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats.

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019, kl. 13.30 på Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, Stockholm.

Read more

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier. Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i Abelco uppgår därmed till totalt 518 284 900 aktier.

Read more

QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ), (QuickBit), visar i dagens kvartalsrapport en kvartalsvinst på 3 mkr. Omsättningen för kvartal 2 uppgick till hela 477 mkr dvs drygt 6 gånger högre än föregående kvartal.

Read more

Bokslutskommuniké 2018

KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF Förbättrat rörelseresultat samt tuffa nedskrivningar · Rörelseresultatet -3.636 tkr (-9 942 tkr).  · Vårt intressebolag QuickBit visade exceptionell tillväxt i omsättning under första kvartalet 2018 (juli-sept).  · Fortsatt ökat kundintresse hos TBS Yard som nu har över 1.000 mkr i aktiva…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB (publ)

TBS Group AB har de senaste 6 månaderna successivt minskat sitt innehav i Real Holding AB (publ). Från tidigare 13,6%, uppgår innehavet idag till 4,2%.

Read more

QuickBit eu AB (publ) släpper Q1 rapport – ökar omsättningen kraftigt

Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ), (QuickBit), visar i dagens kvartalsrapport en kraftig omsättningsökning. Omsättningen för kvartal 1 uppgick till drygt 74 mkr vilket är drygt 11 gånger högre än hela föregående års omsättning.

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
27 May 2021 Report for the first quarter of 2021
7 June 2021 Annual general meeting
26 August 2021 Report for the first half of 2021
25 November 2021 Report for the third quarter of 2021
24 February 2022 Year-end report 2021

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10