Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Kommuniké extra bolagsstämma i Abelco fredagen den 21 oktober 2016


Kommuniké extra bolagsstämma i Abelco

Fredagen den 21 oktober 2016 höll Abelco AB (publ) en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Nedanstående paragrafer kom att ändras.

Tidigare lydelse:
Ӥ 1 Firma
Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är pulikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Ny lydelse:
Ӥ 1 Firma
Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.”

Ny styrelse
Till ny styrelse valdes Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall.

Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även som entreprenör. Bland Bengts pågående projekt finns utveckling av läkemedel i samarbete med Karolinska Institutet. Bengt var även tidigare styrelseledamot i FrontOffice under bolagets uppbyggnadsfas.

Johan Lund är huvudägare och styrelseledamot i FrontOffice och har bred erfarenhet av att finansiera och omstrukturera verksamheter, stora som små. 

Henrik Sundewall är VD i Cefour, noterat på AktieTorget, och styrelseordförande i Eyeonid, noterat på NGM. Henrik har mer än 25 års erfarenhet av turn around, affärsutveckling, och försäljning, bland annat inom Kinnevik-koncernen.

Ny revisor
Vidare fattade bolagsstämman beslut om att till ny revisor utse ABC Revision AB Solna med Huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@svenskrekonstruktion.se 

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet som PDF

Jonathan Widinghoff