Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Publicerar emissionsmemorandum

Abelco har i dag publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 1 november 2016.

Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie för 0,12 kr. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Memorandum och teckningssedlar kommer att hållas tillgängliga på

www.abelco.se

www.eminova.se

www.tecknaemission.se

 För mer information kontakta:

Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet som PDF

Jonathan Widinghoff