Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Abelco Investment Group ansöker om listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen för Abelco Investment Group (”Abelco”) har efter den övertecknade nyemissionen påbörjat arbetet med ett så kallat listningsmemorandum i syfte att uppta Bolagets aktier till publik handel. Styrelsen har till NGM, Nordic Growth Market, inlämnat en ansökan om att aktierna i Abelco skall upptas till handel på NGM Nordic MTF.

Det är styrelsens förhoppning om att aktierna i Abelco skall kunna upptas till handel under den första delen av Q1 2017 när den nyligen genomförda nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

För mer information kontakta:
Peter Nisser
Verkställande direktör
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)
08-12 20 75 00
peter.nisser@abelco.se

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet som PDF

 

Jonathan Widinghoff