Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Abelco Investment Group ABs VD-brev - januari 2017

Sedan mitt tillträde som VD i Abelco i slutet av november 2016 har vi genomfört två investeringar. Dessa har blivit utförligt beskrivna i pressmeddelanden och de finns även beskrivna på vår hemsida. I båda dessa fall har Abelco axlat huvudägarrollen på det finansiella planet. I TBS arbetar vi operativt tillsammans med grundarna och tidigare investerare för att se till att bolagen följer de planer som vi tillsammans har utarbetat. I JVM Group har vi tillsatt en ny VD för att genomföra nödvändiga förändringar.

Abelco har i veckan som gått även genomfört en tredje investering. Bolaget heter Pretty Close AB och mer information om bolaget finns på www.prettyclose.com.

PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotelreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd. PrettyClose ämnar jämna ut maktbalansen så att hotell och dess gäster kan hitta varandra utan att behöva betala ohemult höga avgifter till dessa mellanhänder. PrettyClose är en naturligtvis även de en mellanhand, men med betydligt lägre avgifter och med större frihet för hotellen vad gäller prissättning. Tjänsten, som är medlemsbaserad, beräknas lanseras under februari 2017. Ladda gärna ner Appen som i nuläget finns för Iphone på AppStore.

Abelco Investment Group för en diskussion med NGM om en skyndsam notering. Samtidigt som jag och styrelsen naturligtvis vill kunna erbjuda alla aktieägare en möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget så snart som möjligt är det av största vikt att all formalia hanteras på ett korrekt sätt. Emissionen som övertecknades stängde dagarna före julhelgen, och som alla vet blir det alltid tidsfördröjning i perioden mellan jul och trettondagen. När bolagsverket har registrerat emissionen i sin helhet, något som väntas ske under kommande vecka, så är bolaget redo att noteras. Det är sedan en fråga om när handelsplatsen har möjlighet att ta emot oss, givet att det även finns andra bolag som står i begrepp att noteras. Jag återkommer med information i denna fråga så snart mer information finns att meddela.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare som tecknade sig i den senaste emissionen. Genom att stötta bolaget med ert förtroende och ert kapital så har ni möjliggjort bolagets första tre investeringar. Från bolagets sida kommer vi göra allt i vår makt för att utfallet av dessa investeringar skall bli optimalt för alla aktieägare.

För mer information kontakta:

Peter Nisser
Verkställande direktör
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)
08-12 20 75 00
peter.nisser@abelco.se

Ladda ned som PDF

 

Jonathan Widinghoff