Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Nyemission i Abelco har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har informerats om att Abelcos nyemission har registrerats på Bolagsverket. I och med detta har styrelsen beställt omvandling av BTA till ordinarie aktier.

Omvandlingsdagen blir 6 februari 2017 och de nya aktierna finns på tecknarnas konton den 8 februari 2017.

Efter det att emissionen är registerad uppgår aktiekapitalet i Abelco till 10 500 000,00 SEK fördelat på 105 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

För mer information kontakta:
Peter Nisser
Verkställande direktör
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)
08-12 20 75 00
peter.nisser@abelco.se

Ladda ned som PDF

Jonathan Widinghoff