Vi är bryggan mellan innovation och kapital

Vi tar nordisk innovation till marknaden i Sydostasien

Våra portföljbolag i media