Abelco Investment Group AB (publ): TBS Group AB förlänger löptid på reversfordran på Real Holding

,

Det av Abelco Investment Group AB (publ) delägda dotterbolaget TBS Group AB har träffat överenskommelse med Real Holding i Sverige AB (publ) om att förlänga löptiden avseende den reversfordran om 6,25 MSEK som hade 11 augusti 2017 som ursprunglig löptid, till att nu löpa till och med 31 oktober 2017.

Parterna har vidare enats om att låta ovan reversfordran kvittas mot aktier i Real Holding enligt marknadsmässiga villkor att bestämmas vid kvittningstillfället.

Resterande reversfordringar på Real Holding löper med oförändrade villkor.

Färdigheter

Upplagt på

augusti 15, 2017