VD-BREV SAMT UPPDATERING KRING BOLAGETS VERKSAMHET OCH COVID-19

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) vill ge en uppdatering av sina portföljbolag genom ett VD-brev som även innehåller information om den rådande situationen kring COVID-19.

För VD-brev och uppdatering se bifogad fil, 

Ladda ner PDF >

Färdigheter

Upplagt på

mars 31, 2020