Investor Relation

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Land:

Sverige

Kortnamn:

ABIG

Bokslutskommuniké:

31 december

Börsen:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075

Totalt antal aktier:

1 406 008 935
ordinarie aktier

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

 

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Antal teckningsoptioner: 169 075 000

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 nov 2020 till 30 nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Antal teckningsoptioner: 204 291 224

Teckningskurs: SEK0.09

Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Antal teckningsoptioner: 145 459 707

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 feb 2021 till 26 feb 2021

Delårsrapport januari – mars 2021

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Teckningsoption 3

Teckningsoption 2

Teckningsoption 1

Delårsrapport januari – juni 2020

VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har under under den 10 och 11 juni 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

Abelco Investment Group AB: Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO2 inledd

Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoption av serie TO2, med teckningsperiod 1-30 juni 2021 har nu inletts.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactives nya spel Claw Stars har uppnått över 500 000 förbeställningar

iCandy Interactive Limited ("iCandy") kommunicerar nu att det nya spelet Claw Stars har över 500 000 förbeställningar i Apple App Store och Google Play.

Read more

Abelco Investment Group ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, samt bifogad i detta pressmeddelande. Årsredovisningen innehåller en justering mot den kommunicerade bokslutskommunikén avseende koncernens resultat, som justeras till SEK 96,6M från SEK 100,7M. 

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive Ltd har uppdaterat sin information kring spelet Masketeers

iCandy Interactive Ltd ("iCandy”) tillhandahåller en uppdatering av sin verksamhet för spelet Maketeers.

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i portföljbolaget iCandy. 

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i portföljbolaget iCandy.   

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i Abelcos portföljbolag iCandy.   

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. 

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive släpper likviditetsrapport för första kvartalet 2021 samt en uppdatering av verksamheten

iCandy Interactives (”iCandy”) intäkter från verksamheten under årets första kvartal är cirka AUD 441 000, en ökning med 227% jämfört med AUD 194 000 som registrerades under motsvarande kvartal föregående år. iCandy meddelar även att bolaget nu har avslutat ”early-bird” testet för tidig åtkomst av sitt nya spel Claw Stars som nu också finns tillgängligt…

Read more

VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har under den 13 april 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

Abelco Investment Group ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd som övertecknades med 25%

Som tidigare kommunicerats har Abelco Investment Group AB (”Abelco”) tecknat en direkt tilläggsinvestering i Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry” eller ”Bolaget”). Emissionen är nu avslutad och övertecknades med ca 25%.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive förvärvar spelutvecklaren och mobilplattformen Nextgamer

iCandy Interactive (”iCandy”) har tecknat avtal om att förvärva 100% av utvecklaren Nextgamer, som utvecklar egna mobilspel och äger mobilplattformen Nextgamer.io  

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures AB tecknar avtal kring förvärv av minoritetspost i Lilmix esport AB

RightBridge fortsätter sin förvärvsstrategi och har idag tecknat ett förvärvsavtal som ger RightBridge en minoritetspost av bolaget Lilmix esport AB.

Read more

Conax Group AB förvärvar Abelco Investment Groups portföljbolag Vopy AB

Aktieägarna i Conax Group AB (”Conax”) röstade enhälligt för ett godkännande av förvärvet av Vopy AB (”Vopy”) vid den extra bolagsstämma som hölls den 9 mars 2021. Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har ägarandelar i de båda bolagen som redan idag har ett upparbetat samarbete i vissa kundorienterade projekt.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag Smartfunding ingår partnerskap med ledande leverantör på den sydostasiatiska marknaden

Smartfunding har ingått ett strategiskt partnerskap med KryptoPOS och kan nu erbjuda sin BNPL produkt till över 5000 småföretagare och samtidigt få en räckvidd till ca 15M konsumenter på den sydostasiatiska marknaden.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive släpper idag en preliminär rapport som visar en intäktsökning på 62% för året 2020

iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) kommunicerar idag ett preliminärt resultat som visar en ökning av intäkterna på hela 62%. I samma rapport visar även bolaget för första gången en vinst innan EBITDA. Förbättringen av iCandys ekonomiska resultat beror främst på den framgångsrika lanseringen av iCandys succéspel Masketeers, spelet lanserades i början av oktober 2020

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures AB tecknar licensavtal för Norden och avsiktsförklaring om samarbete med Scout Gaming Group AB och Non – Violence Project Foundation.

RightBridge Ventures AB (”RBV”) tecknar exklusivt licensavtal med Esports Players League (”ESPL”) om att förvärva licensrättigheterna för ESPL:s turnering- och mediaplattform för den nordiska marknaden. RBV har dessutom tecknat avsiktsförklaring kring samarbete med Scout Gaming Group AB och Non – Violence Project Foundation.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag Smartfunding har idag lanserat sin nya finansieringsplattform

Abelco Investment Group ("Abelco") kommunicerade tidigare om Smartfunding Pte. Ltd. ("Smartfunding") och deras planer för lanseringen av nya finansieringsplattform den 18 februari 2020. Abelco kan idag meddelat att Smartfunding har enligt tidschemat lanserat sin nya produkt - BNPL (Buy-Now-Pay-Later plattformen). Plattformen lanseras för den Sydostasiatiska marknaden.

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures AB tecknar avtal om förvärv av 26st mobilspel samt 23% av Esports Players League

RightBridge Ventures AB (”RBV”) tecknar avtal med iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) om förvärv av 26st mobilspel, samt hela innehavet av Esports Players League (”ESPL”) - ca 23%. Detta ger Abelco Investments Groups (”Abelco”) aktieägare ett större effektivt ägande av ESPL samt ett ökat substansvärde i bolaget RBV. Efter affären beräknas Abelcos ägarandel i RBV till…

Read more

Abelco Investment Group AB ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har tecknat sig för en tilläggsinvestering i Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry” eller ”Bolaget”).

Read more

Abelco Investment Group AB:s portföljbolag iCandy Interactive stänger emission om AUD 10,5 M

iCandy Interactive Limited ("iCandy") har framgångsrikt genomfört en kapitalanskaffning som inbringat totalt AUD 10,5 miljoner före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen skedde till ett pris om AUD 0,14 per aktie och riktade sig till professionella investerare och till befintliga aktieägare. Kapitalanskaffningen blev övertecknad och stängdes under tisdagen.

Read more

Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie 1

Abelco Investment Group ("Abelco" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie 1 (”TO1”). Genom nyttjande av 113 586 093 teckningsoptioner av serie 1 för teckning av 113 586 093 aktier utnyttjades cirka 73,35 procent av antalet utestående teckningsoptioner. Abelco har som tidigare kommunicerat tecknat en beloppsgaranti om 15 Mkr avseende den möjliga likvid som…

Read more

Delårsrapport Januari–September 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco ökar vinsten och sänker kostnaderna avsevärt

Read more

Abelco Investment Group AB tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2020 till tisdagen den 17 november

Styrelsen i Abelco Investment Group har mot bakgrund av den kommande teckningsperioden för teckningsoptioner avseende serie 1, beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende januari-september 2020. Nytt datum för publicering är tisdagen den 17 november 2020. Tidigare kommunicerad tidpunkt var den 24 november 2020.

Read more

Abelco Investment Group AB: Säkerställer 15 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO1

Abelco Investment Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti om 15 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption, serie TO1. Teckningsutrymmet i TO1 är ca 18,6 miljoner kronor, i enlighet med villkoren för TO1.

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar senaste information kring portföljbolaget RightBridge

Enligt pressmeddelande från portföljbolaget RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) har RightBridge tillsammans med Animoca Brands Ltd idag valt att ta ett strategiskt och gemensamt beslut att upphäva den strukturaffär som bolagen ingick avseende förvärvet av Gamma Innovation Inc. Detta för att RightBridge skall kunna exekvera bättre på den utsatta strategin kring förvärv, notering och nya investerare…

Read more

Abelco Investment Group AB: Konvertibelinnehavare väljer konvertering till aktier

I enlighet med beslut från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) den 17 december 2019 förvärvades samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”). Vid samma bolagsstämma beslöts därmed om emission av aktier och konvertibler i Abelco om totalt SEK 104m, så som betalning för samtliga aktier i Fatfish. Konvertiblerna har idag nyttjats till…

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar kring handelsstoppet i portföljbolaget iCandy Interactive Limited

iCandy Interactive Limted ("iCandy") är ett portföljbolag till Abelco Investment Group ("Abelco") som just nu är handelstoppad på egen begäran. iCandy där Abelco har en 41% ägarandel är listad på ASX (Australia Stock Exchange). Abelco vill informera marknaden att detta är ett vanligt förekommande på ASX och att iCandy har själva informerat marknaden om att handelsstoppet…

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar kring handelsstoppet i portföljbolaget iCandy Interactive Limited

iCandy Interactive Limted ("iCandy") är ett portföljbolag till Abelco Investment Group ("Abelco") som just nu är handelstoppad på ASX (Australia Stock Exchange) i avvaktan på en operationell uppdatering, Abelco vill informera att detta är vanligt förekommande på ASX.

Read more

Abelco Investment Group ökar sin investering i portföljbolaget iSecrets AB

Abelco Investment Group AB ("Abelco") har idag tecknat ett konvertibelavtal med konverteringsrätt i portföljbolaget iSecrets AB ("iSecrets"). 

Read more

Delårsrapport Januari–Juni 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco ökar vinsten och värdet i portföljen

Read more

RightBridge Ventures AB tecknar avtal om bolagsförvärv med Animoca Brands Corporation Limited

RightBridge Ventures AB (”RightBridge Ventures”) erbjuder investeringsmöjligheter för europeiska investerare inom gaming och e-sport. RightBridge tecknar nu avtal om förvärv av Gamma Innovations Inc som ägs av Animoca Brands Corporation Limited (”Animoca Brands”)

Read more

Abelco Investment Groups (publ) portföljbolag iSecrets signerar avtal inom E-handel

Abelco Investment Groups (“Abelco”) portföljbolag iSecrets har idag skrivit avtal med en större e-handelsaktör kring iSecrets nya produkter inom print och logistiklösningar, ”Print-on-Demand”. Avtalet sträcker sig över 2 år med automatisk förlängning om 2 år i sänder och med en ömsesidig uppsägningsperiod om 6 månader. Avtalsvärdet är baserad och estimerad av motpart och uppskattas generera…

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) refinansierar befintlig lånestruktur

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) har beslutat att byta långivare från Formue Nord AS till Modelio Equity AB (publ) och samtidigt förlänga det lån om 15 MSEK som tidigare kommunicerades den 1 oktober 2019. Omläggning av lån sker för att skapa ett större handlingsutrymme såväl som att möjliggöra investeringar i både befintliga…

Read more

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Bullet Capitals fond Aurentum I LLP fullföljer inte sista tranchen avseende förvärv av Abelcos innehav i Quickbit

Abelco Investment Group AB (publ) ingick den 6 maj 2020 avtal om avyttring av samtliga innehavda aktier i Quickbit eu AB (publ). Avyttringen skulle genomföras i två s.k. trancher, varav första tranchen om 321 429 aktier av totalt 3 964 773 aktier, har genomförts. Bullet Capital och Aurentum I LLP har under kvällen den 29 juni 2020 meddelat…

Read more

Abelco Investment Group (publ) minskar sitt innehav i TBS Group AB

Efter omstarten i TBS koncernen har Abelco Investment Group (”Abelco”) valt att minska sitt innehav i bolaget TBS Group AB

Read more

Abelco Investment Group (publ) kan meddela att bolaget erhållit första betalningen i avyttringen av innehavet i QuickBit

Som tidigare kommmunicerats har Abelco Investment Group (publ) (”Abelco”) ingått avtal om att avyttra sitt innehav i QuickBit. Enligt avtalet har nu den första betalningen genomförts.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 29 maj 2020 kl. 13 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Delårsrapport  Januari - Mars 2020  Abelco Investment Group AB (publ)

Nya Abelco ökar omsättningen och visar vinst

Read more

Delårsrapport januari – mars 2020

Årsredovisning 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

Bolagsordning

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Finansiell kalender

Date Events
27 maj 2021 Rapport avseende första kvartalet 2021
7 juni 2021 Årsstämma
26 augusti 2021 Rapport avseende första halvåret 2021
25 november 2021 Rapport avseende tredje kvartalet 2021
24 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021

Revisor

ABC Revision AB, med huvudrevisor Jenny Gentele
(auktoriserad revisor)

Mentor

Bolaget använder Eminova som mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Tel: +46 8 684 211 10

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Delårsrapport januari – mars 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB