Investor Relation

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Land:

Sverige

Kortnamn:

ABIG

Bokslutskommuniké:

31 december

Börsen:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075

Totalt antal aktier:

1 406 008 935
ordinarie aktier

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

 

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Antal teckningsoptioner: 169 075 000

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 nov 2020 till 30 nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Antal teckningsoptioner: 204 291 224

Teckningskurs: SEK0.09

Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Antal teckningsoptioner: 145 459 707

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 feb 2021 till 26 feb 2021

Abelco Investment Groups dotterbolag iCandy släpper rapport och ökar intäkterna med 124%

Abelco Investment group äger idag ca: 51% av bolaget iCandy Interactive som är listad på den australiensiska listan ASX.  

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD och Kin Wai Lau, styrelseledamot och största ägaren i Abelco Investment Group AB (publ)

Dryga 6 månader har passerat sedan sammanslagningen mellan Fatfish Global Ventures och Abelco Investment Group. I intervjun berättar Johan Rooth, från sitt kontor i Stockholm, och Kin Wai Lau, från Kuala Lumpur, om tiden som varit och vad man ser framåt.

Read more

ESPL och Digi Telecommunication ingår samarbete med mobiltillverkaren Oppo och skapar Esports-evenemang i Malaysia

ESPL och Digi Telecommunication är värdar för Oppo Gaming Tournament 

Read more

Abelco Investment Group fördjupar samarbetet med Animoca Brands

Animoca Brands som är ett väletablerat gaming-publishingbolag i Asien ökar nu sitt ägande i det Abelco listade bolaget iCandy från 7,9% till 15%.

Read more

ESPL har inlett samarbete med malaysiska telekombolaget Digi Telecommunications för att organisera turneringar inom e-sport

Abelcos intressebolag ESPL (Esports Players League) och Digi Telecommunications, som är ett malaysiskt dotterbolag inom Telenor-gruppen, har inlett samarbete och organisering av ”Stay-at-home” turneringar inom e-sport.

Read more

ESPORTSPLAYERS LEAGUE (ESPL) TAR STEGET IN I LATIN AMERIKA MED NYA STRATEGISKA PARTNERS

ESPL fortsätter sitt uppdrag att leverera Premier Competitive Gaming globalt och tillkännager strategiska partners i Mexiko, Ecuador, Panama och Colombia

Read more

iCandy´s e-sports satsning tar klivet in på den indiska marknaden genom avtal med indisk spelutvecklare

Avtalet gäller PayTM First Games of India (”PayTM games”) som har över en halv miljon dagliga användare och ägs av betalbolaget PayTM som är värderat till USD 17 miljarder. 

Read more

Abelco´s dotterbolag iCandy hamnar på lista över snabbast växande bolag

Abelco Investments Groups (publ) (”Abelco”) meddelar att deras dotterbolag iCandy Interactive blivit utsedd av tidningen The Australian Financial Review som ett av de hundra snabbast växande bolagen på ASX (Australian Securities Exchange). 

Read more

Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

I intervjun berättar Carlos Barrios om bakgrunden till varför Abelco Investment Group etablerade Rightbridge Ventures, vilka processerna de arbetar utifrån, vilken typ av bolag de vänder sig till och varför samt aktuell status.

Read more

Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Industri- och näringslivsprofilen Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS, delägt av Abelco Investment Group AB (publ)

Read more

VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

Det är det Silicon Valley baserade VC bolaget 500 Startup som investerar i iCandy´s E-sports bolag. Investeringen är för att påskynda utrullningen av turneringsplattformen till 10 länder. 

Read more

Abelco´s portföljbolag iCandy har mottagit 450.000 förregistrerade spelare till sitt nya spel

Portföljbolaget iCandy släpper idag pressmeddelande kring sitt nya spel Rocky Rampage

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD i Abelco Investment Group

I intervjun summerar Johan Rooth ett händelserikt år där bolaget nu har rensat upp i det gamla till förmån för det nya.

Read more

Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

Johan Rooth berättar i intervjun med Corfind om sin första tid som VD i bolaget, om förvärvet av Fatfish Global Ventures och vad man som aktieägare i Abelco kan förvänta sig framöver.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Abelco har valt Corfind som strategisk partner för IR och Kommunikation till finansmarknaden

Read more

Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

Abelco och Fatfish, har avtalat om samgående (villkorat av beslut på extrastämma i Abelco den 17 december 2019). Fatfish har inom koncernen majoritetsägande av gamingbolaget iCandy Interactive Ltd (iCandy). iCandy har den 19 november 2019 ingått två olika avtal om att globalt publicera och marknadsföra spelen Hellopet House från Nanali Inc samt Penguin Dash från…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden. · Behov av demofartyg · TBS Marine Services – ny rederiverksamhet · Offertläget i TBS TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine…

Read more

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor.…

Read more

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Enligt marknadsmeddelande från handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, upptas teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB (publ) för handel den 17 juni 2019.

Read more

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) [QuickBit] har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Read more

17 juni, 2020
Abelco Investment Group (publ) minskar sitt innehav i TBS Group AB

2 juni, 2020
Abelco Investment Group (publ) kan meddela att bolaget erhållit första betalningen i avyttringen av innehavet i QuickBit

29 maj, 2020
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Delårsrapport januari – mars 2020

26 maj, 2020
Delårsrapport Januari – Mars 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

14 maj, 2020
Abelco Investment Group (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns idag tillgänglig på bolagets nya hemsida

Årsredovisning 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

11 maj, 2020
Abelco Investment Group (publ) tecknar intentionsavtal med Eyeonid Group AB gällande samarbete i Sydostasien

Bolagsordning

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Finansiell kalender

Date Events
26 Maj 2020 Rapport avseende första kvartalet 2020
29 Maj 2020 Årsstämma
26 augusti 2020 Rapport avseende första halvåret 2020
24 november 2020 Rapport avseende tredje kvartalet 2020
25 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020

Revisor

ABC Revision AB, med huvudrevisor Jenny Gentele
(auktoriserad revisor)

Mentor

Bolaget använder Eminova som mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Tel: +46 8 684 211 10

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Delårsrapport januari – mars 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

7 maj, 2020
ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Första handelsdag i teckningsoption serie TO3 beslutad till fredag 8 maj 2020

6 maj, 2020
Abelco Investment Group (”Abelco”) signerar avtal om blockförsäljning av innehavet i QuickBit för 55,5 miljoner kronor

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

15 april, 2020
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

31 mars, 2020
VD-BREV SAMT UPPDATERING KRING BOLAGETS VERKSAMHET OCH COVID-19

30 mars, 2020
TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs

25 mars, 2020
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

19 mars, 2020
Förtydligande avseende avstämningsdag för Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare som är den 25 mars 2020

18 mars, 2020
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

17 mars, 2020
RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

12 mars, 2020
Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

3 mars, 2020
Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

28 feb, 2020
Styrelseledamot köper aktier i Abelco Investment Group AB ( publ )

25 feb, 2020
Bokslutskommuniké Januari–December 2019 Abelco Investment Group AB (publ)

13 feb, 2020
Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

3 feb, 2020
VD Brev – med bolagspresentation

7 jan, 2020
Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

23 dec, 2019
VD Brev

18 dec, 2019
Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

17 dec, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

17 dec, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

12 dec, 2019
Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

28 nov, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

20 nov, 2019
Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

20 nov, 2019
Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

19 nov, 2019
Abelco delårsrapport januari – september 2019

18 nov, 2019
Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

14 nov, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

14 nov, 2019
Abelco och Fatfish Global Ventures går samman för att skapa ett ledande investeringsbolag med internationell närvaro

16 okt, 2019
Abelcos dotterdotterbolag TBS Yard AB erhåller order från Bra Bullerplank i Sverige AB

1 okt, 2019
Abelco upptar lån om 15 MSEK

20 aug, 2019
Delårsrapport april – juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

15 juli, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

24 juni, 2019
Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

14 juni, 2019
Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

12 juni, 2019
Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

7 juni, 2019
Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

5 juni, 2019
Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

5 juni, 2019
Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

31 maj, 2019
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

21 maj, 2019
Delårsrapport januari – mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

20 maj, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

15 maj, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

9 maj, 2019
Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

29 april, 2019
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

11 april, 2019
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

8 april, 2019
Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

26 feb, 2019
Bokslutskommuniké 2018

7 dec, 2018
Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

5 dec, 2018
Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco.

22 nov, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

16 nov, 2018
Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

16 nov, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

7 nov, 2018
Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

2 nov, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 4 MSEK

26 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%

25 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller återbetalning om 5,4 MSEK på utestående reversfordran

22 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) föreslås erhålla styrelseplats i Quickbit eu AB (publ)

16 okt, 2018
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

16 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

11 sep, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

4 sep, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 september 2018

30 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner ny order från NKT HV Cables AB

29 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal och vinner order från Windy Boats

28 aug, 2018
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018

23 aug, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

3 juli, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

2 juli, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

19 juni, 2018
Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB

18 juni, 2018
Förtydligande kring årsredovisningen 2017

15 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

15 juni, 2018
Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

15, juni 2018
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

15 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

24 maj, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

17 maj, 2018
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

13 april, 2018
Flaggningsmeddelande i Umida Group AB (publ)

2 mars, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) ökar i Quickbit eu AB inför notering

2 mars, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

23 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): styrelse och VD köper aktier i bolaget

22 feb, 2018
Bokslutskommuniké 2017

21 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

9 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): Genomför tilläggsinvestering i Hotel Insider Plc inför kommande börsnotering

7 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): Sista dag för handel med BTA

22 dec, 2017
Kommuniké från extrabolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

20 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 124%

10 dec, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB kvittar reversfordringar om 15,3 MSEK mot aktier i Real Holdings nyemission

8 dec, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

8 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) överlåter fastighetsprojekt med bibehållen vinstdelning

6 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i Zoomability Int AB (publ) inför notering

6 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): erbjudande om teckning i portföljbolaget Quickbit eu AB (publ)

30 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

28 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande till 100% i JVM Group AB

24 nov, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

22 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): beslut om säkerställd företrädesemission om cirka 12,2 MSEK

17 nov, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner prototypbeställningar i nya marknadssegment

13 nov, 2017
Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

6 nov, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM MTF

11 sep, 2017
Henrik Sundewall utses till ny VD ochkoncernchef på Abelco InvestmentGroup AB (publ)

30 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): genomför riktad nyemission

28 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

15 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): TBS Group AB förlänger löptid på reversfordran på Real Holding

9 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Abelco senarelägger sin halvårsrapport till den 28 augusti.

8 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Mockfjärdshus förvärvar fastighet i Solna

18 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ):avyttrar lånefordran i AtheneImmobiliengruppe GmbH

12 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): avyttrar TBS Properties för 17 MSEK

3 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) förvärvar aktier i Quickbit eu AB

3 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) slutför förvärv av 100% i Hembad

21 juni, 2017
Bolagsstämmokommuniké juni 2017

14 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) genomför riktad nyemission

13 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) blir huvudägare i Umida Group AB

7 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): förslag till styrelseförändring

31 maj, 2017
Kvartalsrapport 1 2017

23 maj, 2017
Årsredovisning 2016

22 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

15 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

15 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

3 april, 2017
Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

8 mars, 2017
Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

13 feb, 2017
Bokslutskommuniké 2016

9 feb, 2017
Kallelse extra bolagsstämma Abelco Investment Group AB (publ)

31 jan, 2017
Abelcos nyemission har registrerats hos Bolagsverket

20 jan, 2017
Abelco investerar i PrettyClose