Investor Relation

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Land:

Sverige

Kortnamn:

ABIG

Bokslutskommuniké:

31 december

Börsen:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075

Totalt antal aktier:

1 406 008 935
ordinarie aktier

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

 

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Antal teckningsoptioner: 169 075 000

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 nov 2020 till 30 nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Antal teckningsoptioner: 204 291 224

Teckningskurs: SEK0.09

Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Antal teckningsoptioner: 145 459 707

Teckningskurs: SEK0.12

Teckningsperiod: 1 feb 2021 till 26 feb 2021

Delårsrapport januari – mars 2020

Årsredovisning 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

Bolagsordning

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Finansiell kalender

Date Events
26 Maj 2020 Rapport avseende första kvartalet 2020
29 Maj 2020 Årsstämma
26 augusti 2020 Rapport avseende första halvåret 2020
24 november 2020 Rapport avseende tredje kvartalet 2020
25 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020

Revisor

ABC Revision AB, med huvudrevisor Jenny Gentele
(auktoriserad revisor)

Mentor

Bolaget använder Eminova som mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Tel: +46 8 684 211 10

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Delårsrapport januari – mars 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB