Nyheter

29 maj, 2020
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

26 maj, 2020
Delårsrapport Januari – Mars 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

14 maj, 2020
Abelco Investment Group (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns idag tillgänglig på bolagets nya hemsida

11 maj, 2020
ESPL har inlett samarbete med malaysiska telekombolaget Digi Telecommunications för att organisera turneringar inom e-sport

11 maj, 2020
Abelco Investment Group (publ) tecknar intentionsavtal med Eyeonid Group AB gällande samarbete i Sydostasien

7 maj, 2020
ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Första handelsdag i teckningsoption serie TO3 beslutad till fredag 8 maj 2020

6 maj, 2020
Abelco Investment Group (”Abelco”) signerar avtal om blockförsäljning av innehavet i QuickBit för 55,5 miljoner kronor

5 maj, 2020
ESPORTS PLAYERS LEAGUE (ESPL) TAR STEGET IN I LATIN AMERIKA MED NYA STRATEGISKA PARTNERS

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

17 april, 2020
iCandy´s e-sports satsning tar klivet in på den indiska marknaden genom avtal med indisk spelutvecklare

15 april, 2020
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

9 april, 2020
Abelco´s dotterbolag iCandy hamnar på lista över snabbast växande bolag

31 mars, 2020
VD-BREV SAMT UPPDATERING KRING BOLAGETS VERKSAMHET OCH COVID-19

30 mars, 2020
TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs

25 mars, 2020
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

19 mars, 2020
Förtydligande avseende avstämningsdag för Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare som är den 25 mars 2020

18 mars, 2020
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

18 mars, 2020
Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

17 mars, 2020
RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

12 mars, 2020
Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

6 mars, 2020
Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

5 mars, 2020
VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

3 mars, 2020
Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

28 feb, 2020
Styrelseledamot köper aktier i Abelco Investment Group AB ( publ )

27 feb, 2020
Abelco´s portföljbolag iCandy har mottagit 450.000 förregistrerade spelare till sitt nya spel

25 feb, 2020
Corfind intervjuar Johan Rooth, VD i Abelco Investment Group

25 feb, 2020
Bokslutskommuniké Januari–December 2019 Abelco Investment Group AB (publ)

14 feb, 2020
Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

13 feb, 2020
Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

10 feb, 2020
Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

3 feb, 2020
VD Brev – med bolagspresentation

7 jan, 2020
Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

23 dec, 2019
VD Brev

18 dec, 2019
Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

17 dec, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

17 dec, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

12 dec, 2019
Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

28 nov, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

20 nov, 2019
Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

20 nov, 2019
Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

19 nov, 2019
Abelco delårsrapport januari – september 2019

18 nov, 2019
Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

14 nov, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

14 nov, 2019
Abelco och Fatfish Global Ventures går samman för att skapa ett ledande investeringsbolag med internationell närvaro

16 okt, 2019
Abelcos dotterdotterbolag TBS Yard AB erhåller order från Bra Bullerplank i Sverige AB

2 okt, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

1 okt, 2019
Abelco upptar lån om 15 MSEK

20 aug, 2019
Delårsrapport april – juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

15 juli, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

25 juni, 2019
QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

24 juni, 2019
Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

14 juni, 2019
Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

12 juni, 2019
QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

12 juni, 2019
Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

7 juni, 2019
Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

5 juni, 2019
Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

5 juni, 2019
Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

31 maj, 2019
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

21 maj, 2019
Delårsrapport januari – mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

20 maj, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

17 maj, 2019
QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

15 maj, 2019
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

9 maj, 2019
Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

29 april, 2019
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

11 april, 2019
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

8 april, 2019
Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

2 april, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

4 mar, 2019
QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

26 feb, 2019
Bokslutskommuniké 2018

1 feb, 2019
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB (publ)

21 dec, 2018
QuickBit eu AB (publ) släpper Q1 rapport – ökar omsättningen kraftigt

7 dec, 2018
Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

5 dec, 2018
Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco.

22 nov, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

16 nov, 2018
Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

16 nov, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

7 nov, 2018
Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

2 nov, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 4 MSEK

1 nov, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 4/2018

26 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%

25 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) erhåller återbetalning om 5,4 MSEK på utestående reversfordran

22 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) föreslås erhålla styrelseplats i Quickbit eu AB (publ)

16 okt, 2018
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

16 okt, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

11 sep, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

6 sep, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 3/2018

4 sep, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 september 2018

31 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS ingår LOI med Green City Ferries AB

30 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner ny order från NKT HV Cables AB

29 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB

29 aug, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal och vinner order från Windy Boats

28 aug, 2018
Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018

23 aug, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

3 juli, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

2 juli, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

2 juli, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden

2 juli, 2018
TBS Yard AB levererar skarvhus enligt tidigare order

21 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc stärker försäljningsteamet och erhåller ytterligare 500 000 kr i pågående emission

19 juni, 2018
Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB

18 juni, 2018
Förtydligande kring årsredovisningen 2017

15 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

15 juni, 2018
Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

15, juni 2018
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

15 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

5 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) aktieägare erbjuds teckna aktier i Hotel Insider Plc

1 juni, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group ingår LOI med Marstrom Composite kring börsnotering

31 maj, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 2/2018

24 maj, 2018
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

17 maj, 2018
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

13 april, 2018
Flaggningsmeddelande i Umida Group AB (publ)

13 april, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i norska Green Ideas AS inför börsnotering

22 mars, 2018
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner order från NKT HV Cables AB

2 mars, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) ökar i Quickbit eu AB inför notering

2 mars, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

23 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): styrelse och VD köper aktier i bolaget

22 feb, 2018
Bokslutskommuniké 2017

21 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

9 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): Genomför tilläggsinvestering i Hotel Insider Plc inför kommande börsnotering

7 feb, 2018
Abelco Investment Group AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 1/2018

22 dec, 2017
Kommuniké från extrabolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

22 dec, 2017
Kommuniké från extrabolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

20 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 124%

10 dec, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB kvittar reversfordringar om 15,3 MSEK mot aktier i Real Holdings nyemission

8 dec, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

8 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) överlåter fastighetsprojekt med bibehållen vinstdelning

6 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i Zoomability Int AB (publ) inför notering

6 dec, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): erbjudande om teckning i portföljbolaget Quickbit eu AB (publ)

30 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

28 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande till 100% i JVM Group AB

24 nov, 2017
Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

22 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): beslut om säkerställd företrädesemission om cirka 12,2 MSEK

17 nov, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner prototypbeställningar i nya marknadssegment

16 nov, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) förstärker ledningen i dotterbolagen Hembad och TBS Yard

13 nov, 2017
Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

6 nov, 2017
Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM MTF

31 okt, 2017
Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

11 sep, 2017
Henrik Sundewall utses till ny VD ochkoncernchef på Abelco InvestmentGroup AB (publ)

30 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): genomför riktad nyemission

28 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

15 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): TBS Group AB förlänger löptid på reversfordran på Real Holding

9 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Abelco senarelägger sin halvårsrapport till den 28 augusti.

8 aug, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): Mockfjärdshus förvärvar fastighet i Solna

18 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ):avyttrar lånefordran i AtheneImmobiliengruppe GmbH

12 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): avyttrar TBS Properties för 17 MSEK

3 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) förvärvar aktier i Quickbit eu AB

3 juli, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) slutför förvärv av 100% i Hembad

21 juni, 2017
Bolagsstämmokommuniké juni 2017

14 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) genomför riktad nyemission

13 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) blir huvudägare i Umida Group AB

7 juni, 2017
Abelco Investment Group AB (publ): förslag till styrelseförändring

1 juni, 2017
Abelco gör Hembad till helägt dotterbolag

31 maj, 2017
Kvartalsrapport 1 2017

23 maj, 2017
Årsredovisning 2016

22 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

15 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

15 maj, 2017
Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

3 april, 2017
Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

8 mars, 2017
Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

13 feb, 2017
Bokslutskommuniké 2016

9 feb, 2017
Kallelse extra bolagsstämma Abelco Investment Group AB (publ)

31 jan, 2017
Abelcos nyemission har registrerats hos Bolagsverket

20 jan, 2017
Abelco investerar i PrettyClose