Strategi

Våra strategiska prioriteringar

Accelerera investeringsobjekten för att skapa en möjlig notering

Tillgång till marknaden i Sydostasien

Förvärva innovation för att bygga teknikbolag och tillsätta resurser

Vår Seed-to-Exit Venture Building-modell

INVESTERINGSFAS

  • Identifiera lovande teknik eller affärsmodeller
  • Hands-on-strategi för att hjälpa till med produkt- och marknadsstrategi
  • Seed och Series A-investeringar i nystartade företag till lägsta möjliga värdering
;

TILLVÄXTFAS

  • Hjälp till att utveckla tillväxtstrategier
  • Tillhandahålla företagskompetens och ledningskompetens för att påskynda tillväxten
  • Utveckla och hjälpa till att genomföra internationell expansionsplan 
=
;

IPO/UTVÄGSRUTT

  • Utveckla en IPO- eller M&A-strategi
  • Hjälp till att söka tillväxtkapital
  • Samarbeta nära kapitalmarknadsinstitutioner
=

Förbättra värdet från investering till exit

Överbrygga innovation och kapital

Norden

5

Hem för innovation

Talanger

Tillgångar

Skala upp potential och räckvidd

 

Överföring av ledning/expertis

 

Dubbelriktad kapitalström

Söker tillväxt/diversifiering

Sydostasien
4

Stor marknad

Växande medelklass

Kapital

Överbrygga innovation och kapital

Management - teamet

Johan

VD, Nordisk portföljhantering & drift

Kin

Asiatisk portföljhantering och strategiskt partnerskap

Kenneth

Dealflow & kapitalmarknad

Larry

Strategi, dealflow & partnerskap

Eugene

Företagsstruktur & finans