Abelco
hero_pattern.png

Abelco

Investeringar + finansiella tjänster

Om Abelco

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i tillväxtbolag och i samband med omstruktureringar. Vi är intresserade av företag inom områden såsom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Vi har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som equity. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Abelcos aktie var tidigare upptagen för handel på Aktietorget och bedrev verksamhet med försäljning av entreprenadmaskiner. I samband med en omstrukturering av verksamheten under hösten 2016 har Abelco beslutat att lista bolagets aktie för handel på lämplig marknadsplats inom kort. 

För Abelco entreprenadmaskiner se här: http://abelco.winbasonline.se/SE/  

 

Kontakt

➤ Kontor

Birger Jarlsgatan 60, 6 tr
114 29 Stockholm

☎ kontakt

08-12 207 500
info@abelco.se


Verksamhetsområden

Tillväxtbolag

Vi investerar i tillväxtbolag och är särskilt intresserade av verksamheter med historik och en stabil organisation. Finansiering skapar förutsättningar att växa snabbare eller genomföra en omstrukturering.

Tech

Vi genomför tidiga investeringar i teknikföretag. Vi är intresserade av företag som drivs av engagerade entreprenörer med förutsättningar att snabbt skala upp sin verksamhet.

Rekonstruktion

Vid omstruktureringar kan Abelco finansiera ackordslikvid och rörelsekapital för att genomföra en rekonstruktionsplan. Investeringarna ger stor möjlighet till substantiell värdeutveckling.