Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Abelco

Investeringar + finansiella tjänster

Om Abelco

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i tillväxtbolag och i samband med omstruktureringar. Vi är intresserade av företag inom områden såsom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Vi har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som equity. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017. Abelcos aktie har tidigare varit upptagen för handel på Aktietorget. Abelco bedrev innan en omstrukturering verksamhet med import och försäljning av entreprenadmaskiner. För Abelco entreprenadmaskiner klicka här.

 

Kontakt

➤ Kontor

Birger Jarlsgatan 60, 6 tr
114 29 Stockholm

☎ kontakt

08-12 207 500
info@abelco.se


Verksamhetsområden

Tillväxtbolag

Vi investerar i tillväxtbolag och är särskilt intresserade av verksamheter med historik och en stabil organisation. Finansiering skapar förutsättningar att växa snabbare eller genomföra en omstrukturering.

Tech

Vi genomför tidiga investeringar i teknikföretag. Vi är intresserade av företag som drivs av engagerade entreprenörer med förutsättningar att snabbt skala upp sin verksamhet.

Rekonstruktion

Vid omstruktureringar kan Abelco finansiera ackordslikvid och rörelsekapital för att genomföra en rekonstruktionsplan. Investeringarna ger stor möjlighet till substantiell värdeutveckling.