Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”). Genom nyttjande av 132 139 365 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 132 139 365 aktier utnyttjades cirka 65 procent av antalet utestående teckningsoptioner vilket tillför Bolaget cirka 11,9 MKR före emissionskostnader. Förändring av antalet aktier och aktiekapital Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO2 ökar antalet aktier i Abelco med 132 139 365 aktier, från 1 693 122 192 till 1 825 261 557 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO2 ökar
Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Search for something