Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Om oss

Styrelse och ledande befattningshavare

 

Styrelse i Abelco Investment Group AB

Styrelsen består av tre (3) personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sedan extra bolagsstämma 21 oktober 2016 består styrelsen av följande personer.

 

Henrik.png

Henrik Sundewall

Styrelsens ordförande. (född 1969) Invald i oktober 2016. Utbildad vid IHM Business School i Stockholm. Mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, ekonomi och försäljning. Tidigare roller innefattar CFO, CEO och affärsutvecklingschef inom bolag som ICL/Fujitsu, Modern Times Group, MTG AB (Kinneviksfären) och Swilkenbridge Group. Mångårig internationell erfarenhet, både från börsnoterade bolag såväl som privatägda bolag. Har haft flertal uppdrag från professionella investeringsfonder, primärt avseende affärsutveckling, ledarskap och finansiering.


Bengt Lagergren

Styrelseledamot (f. 1939), Invald i oktober 2016. MBA Handelshögskolan. Ägare och VD för Inventure AB som är verksamma inom kommersialisering av teknik med ursprung inom industrin och universitetssektorn. 


Johan Lund

Styrelseledamot (f. 1976), Invald i oktober 2016. B Econ. Grundare och VD för FrontOffice Nordic AB (publ). Har erfarenhet av turnaround-bolag och startups. Har varit verksam bl a inom IPTV/Video on Demand och tillverkare av utrustning inom VVS industrin.

 


Ledande befattningshavare


Reinhold Konnander

Verkställande direktör (född 1964). Har bedrivit universitetsstudier i företagsekonomi,
psykologi och Computer Technology vid Stockholms universitet och Lärarhögskolan.
Reinhold är en erfaren ledare som har arbetat i internationella och
svenska miljöer både inom den offentliga och privata sfären. Reinhold har
omfattande erfarenhet från både linjechefsroller och ledning av stora strategiska
förändringar. Tidigare anställd vid Nordea och Swedbank. Senast aktiv som COO vid
ett fintechföretag.

Aktieinnehav: Inget aktieinnehav

Pia Hammargren

Finanschef (f. 1963). Utbildad vid FEI. Har sedan 1992 drivit redovisningsverksamhet i eget bolag. Auktoriserad redovisningskonsult SRF. Pia ansvarar för verksamheten i FrontOffice Nordic koncernen samt fungerar som koncernens finanschef.

Aktieinnehav: Inget aktieinnehav


Revisor


ABC Revision AB

Huvudansvarig revisor Jenny Gentele, auktoriserad revisor.

ABC Revision AB
Box 4016
169 04 Solna
Tel: 08-121 379 50