Investor Relations

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

Sverige

Land

ABIG

Kortnamn

NGM SME

Börs

31 December

Bokslut

SE0003617075

ISIN

1 825 261 557

Totalt antal aktier
Största aktieägare
Källa: Holdings av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från
bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.


NAMN
ÄGANDE %
AKTIER
DATUM
Fatfish Blockchain Ltd
39,81%
726,677,240
2022-03-31
Avanza Pension
6,03%
110,043,644
2022-03-31
Futur Pension
3,60%
65,742,909
2022-03-31
Charles Randquist
3,14%
57,351,910
2022-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring
0,79%
14,436,329
2022-03-31
Lars-Olof Olsten
0,69%
12,586,183
2022-03-31
Henrik Ramström
0,64%
11,606,421
2022-03-31
Johan Rooth (privat och genom bolag) 
0,62%
11,343,848
2022-04-05
Magnus Lidström
0,58%
10,551,879
2022-03-31
Swedbank Försäkring
0,52%
9,505,759
2022-03-31

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822
Antal teckningsoptioner: 204 291 224
Teckningskurs: SEK0.09
Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

Finansiell information

Pressmeddelanden

Finansiell Kalender

DATUM
HÄNDELSE
4 april 2022
Kvartalsredogörelse Q1 2022
30 maj 2022
Årsstämma
29 augusti 2022
Halvårsrapport 2022
3 oktober 2022
Kvartalsredogörelse Q3 2022
27 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022

Moore Allegretto AB, med huvudrevisor Patrik Ekenberg (auktoriserad revisor)

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Search for something