Investor Relations

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

Sverige

Land

ABIG

Ticker

NGM SME

Börs

31 December

Bokslut

SE0003617075

ISIN

1 970 656 553

Totalt antal aktier
Största aktieägare
Källa: Holdings av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från
bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.


NAMN
ÄGANDE %
AKTIER
DATUM
Fatfish Blockchain Ltd
40,56%
799 344 964
2023-06-28
Avanza Pension
7,04%
138 806 092
2023-06-29
Charles Randquist
2,91%
57 351 910
2023-06-28
Johan Rooth (privat & genom bolag)
0,96%
18 928 131
2023-06-28
Lars-Olof Olsten
0,75%
14 874 618
2023-06-28
Nordnet Pensionsförsäkring
0,67%
13 213 107
2023-06-28
Henrik Ramström
0,61%
12 114 480
2023-06-28
Bo Anders Jansson
0,53%
10 524 541
2023-06-28
Försäkringsbolaget Skandia
0,50%
9 855 339
2023-06-28
Swedbank Försäkring
0,47%
9 260 099
2023-06-28

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822
Antal teckningsoptioner: 204 291 224
Teckningskurs: SEK0.09
Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

Finansiell information

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

DATUM
HÄNDELSE
27 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022
4 april 2023
Kvartalsredogörelse Q1 2023
30 maj 2023
Årsstämma
30 augusti 2023
Halvårsrapport 2023
4 oktober 2023
Kvartalsredogörelse Q3 2023
28 februrari 2024
Bokslutskommuniké 2023

Moore Allegretto AB, med huvudrevisor Patrik Ekenberg (auktoriserad revisor)

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Search for something