Investor Relations

Företagsinformation

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Abelcos aktier är noterade på NGM SME sedan 24 maj 2017.

NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd av Finansinspektionen som bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln med bolagens aktier och för granskningen av de noterade bolagen.

Sverige

Land

ABIG

Kortnamn

NGM SME

Börs

31 December

Bokslut

SE0003617075

ISIN

1 825 261 557

Totalt antal aktier
Största Aktieägare

NAMN
ÄGANDE %
AKTIER
DATUM
Fatfish Blockchain LTD
39,8%
726,677,240
2021-09-30
Futur Pension
3.6%
65,742,909
2021-09-30
Charles Randquist
3.14%
57,351,910
2021-09-30
Olsten Förvaltning AB
0.69%
12,586,183
2021-09-30
Henrik Ramström
0.6%
10,965,390
2021-09-30
Johannes Svensson
0.54%
9,884,821
2021-09-30
Wollert Melin AB
0.51%
9,396,540
2021-09-30
Magnus Lidström
0.49%
9,000,000
2021-09-30
Johan Rooth
0.47%
8,672,504
2021-09-30
Ken Levicki
0.43%
7,810,409
2021-09-30

Abelco har för närvarande följande teckningsoptioner:

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822
Antal teckningsoptioner: 204 291 224
Teckningskurs: SEK0.09
Teckningsperiod: 1 juni 2021 till 30 juni 2021

Finansiell information

Pressmeddelanden

Finansiell Kalender

DATUM
HÄNDELSE
26 augusti 2021
Rapport avseende första halvåret 2021
25 november 2021
Rapport avseende tredje kvartalet 2021
24 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021
ABC Revision AB, med huvudrevisor Jenny Gentele(auktoriserad revisor)

ABC Revision AB, med huvudrevisor Jenny Gentele
(auktoriserad revisor)

Insiderregister

Från och med den 3 juli 2016 kommer personer som är ledande i företag noterade på NGM Nordic MTF att rapportera till FI precis som andra noterade företag.

Mer information finns på marketplace.fi.se

Search for something