August 28, 2018
 • 

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har ingått samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB, vilka erbjuder sina produkter inom flertalet marknadssegment såväl som vid infrastrukturrelaterade upphandlingar.

Kompositmaterialets karaktär skapar konkurrensfördelar gentemot andra materialval, både avseende livslängd såväl som kostnad för montage.

Samarbetsavtalet syftar till att Bra Bullerplank inkluderar bullerplank och relaterade komponenter från TBS Yard i sitt marknadserbjudande. Inget ordervärde kan därmed anges.

”Samarbetsavtalet med Bra Bullerplank är ytterligare signal på TBS förmåga att anpassa sitt erbjudande med nya innovativa produkter och lösningar som resultat. Vi är glada för detta samarbete och har förhoppning om att avtalet ska inbringa nya affärsmöjligheter för båda parter.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018. Ladda mer PDF

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB

Search for something