Abelco Investment Group ökar sitt innehav i iSecrets AB

Abelco Investment Group (”Abelco”) förvärvar ca 1.44%, av bolaget iSecrets AB (’’iSecrets’’) från befintlig aktieägare. Abelco har idag tecknat avtal om att förvärva ca 1.44% av iSecrets från befintlig aktieägare. Köpeskillingen för förvärvet är ca 144.000 kr. Abelco har efter förvärvet ett totalt ägande i iSecrets om 49.91%.
Abelco Investment Group ökar sitt innehav i iSecrets AB

Search for something