Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Abelco Investment Group (”Abelco”) uppdaterar nu värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-08-31 på bolagets hemsida. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på ca 267,7 Mkr. Där en mindre justering kan härledas till de listade innehaven iCandy Interactive och QuickBit.
Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Search for something