Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Abelco Investment Group (”Abelco”) uppdaterar värdeutvecklingen med innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se, uppdateringen återfinns även i det bifogade materialet. Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-09-30 på bolagets hemsida samt i det bifogade materialet. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på 296,2 Mkr. En ökning motsvarande ca 28 Mkr från föregående månad vilket kan härledas till en ökning av värdet i de listade bolagen.
Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Search for something