Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar samt ägarlista

Abelco Investment Group (”Abelco”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen samt ägarlistan på sin hemsida www.abelco.se Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-10-31 på bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på ca 304,4 Mkr. En ökning med ca 2,7% motsvarande 8,2 Mkr från föregående månad. På hemsidan finns nu även en uppdaterad ägarlista innehållande de 10 största aktieägarna enligt ägandet i Abelco från Euroclears aktiebok per den 2021-09-30.
Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar samt ägarlista

Search for something