Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget iSecrets AB

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) informerar marknaden genom en uppdatering av portföljbolaget iSecrets AB (”iSecrets” eller ”Bolaget”). Som nu har färdigställt integrationen mot den nya kunden och marknadsplatsen Fyndiq, samt lanserat sin nya egna hemsida isecretsstore.com Som tidigare kommunicerat avtalade iSecrets under föregående år 2020 ett större avtal med en ledande marknadsplats, avtalet som av motparten Fyndiq beräknades kunna generera en omsättning mellan 20-40M kr på årsbasis (om 12 månader). iSecrets integration med marknadsplatsen beräknades vara lanserad under början av
Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget iSecrets AB

Search for something