Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget RightBridge Ventures

RightBridge Ventures (‘’RBV’’ eller ”bolaget’’) har utsett Grant Thornton Sweden AB (’’Grant Thornton’’) till revisor för bolaget. Som ett steg i RBVs strategi med att stärka organisationen och den interna strukturen i bolaget har RightBridge Ventures styrelse nu tagit beslutet om att utse Grant Thornton till revisor för bolaget. Utnämningen av Grant Thornton som revisor för RBV sker i enlighet med styrelsens ambition om att kunna genomföra en offentlig notering av bolaget. Valet av Grant Thornton är baserat på deras beprövade erfarenhet att navigera genom de komplexa stadierna av
Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget RightBridge Ventures

Search for something