June 4, 2019
 • 

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Totalt emitterar QuickBit 1 250 000 units och en (1) units handlas för 12,80 sek (3,20 kr per aktie), motsvarande totalt 16 000 000 sek.

En (1) unit innefattar 4 aktier och 3 vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i QuickBit under december 2020 till priset 3,20 kr/aktie. Minsta möjliga teckning är 400 units motsvarande 5 120 sek.

Spridningsemissionen i QuickBit startar 10 juni 2019 och pågår till den 24 juni 2019, dock avslutas företrädesrätten för Abelcos aktieägare redan 14 juni av administrativa skäl. Detta innebär att aktieägare i Abelco som önskar nyttja sin företrädesrätt måste inkomma med teckningssedel senast 14 juni kl. 23.59.

Villkor för teckningsrätt:

  • Teckningsrätt har de aktieägare i Abelco som per avstämningsdagen den 14 juni 23.59 äger minst 200 000 aktier i Abelco Investment Group AB (publ), kortnamn ABIG.
  • Aktieägare med teckningsrätt får teckna valfritt antal teckningsposter á 400 units.
  • Vid överteckning sker följande:
  • I första hand prioriteras spridning i syfte att maximera antalet aktieägare.
  • Därefter sker fördelning pro rata i förhållande till innehavet i Abelco.​
  • ​Styrelsen i QuickBit äger rätt att frångå ovanstående regler i syfte att uppnå erforderlig spridning som krävs för de formella noteringskraven.
  • Erbjudande om teckning i QuickBit inklusive informationsmemorandum kommer att tillställas marknaden av QuickBit den 7 juni 2019. Som aktieägare i Abelco fyller du i samma teckningssedel som övriga intresserade samt fyller i kryssrutan ”Jag är aktieägare i Abelco Investment Group AB”.
  • Företrädesrätten gäller fram till 14 juni 2019 kl 23.59.
  • Teckning sker från QuickBits investor-hemsida: https://investor.quickbit.eu/ och via Eminova Fondkommission http://www.eminova.se/emissionsuppdrags/. Teckning kan ske både digital med bank id och med pappersblankett. Pappersblankett måste inkommit till Eminova senast 14 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019.


Ladda ner PDF >

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Search for something