VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har den 22 september 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) med ca 2 miljoner aktier. Förvärvet skedde den 22 september 2021 i bolaget Abelco där totalt 2 031 500 aktier förvärvades över marknaden Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.
VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Search for something