Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 154 851 161

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

Interim Report January – March 2021

Annual Report 2020

Year-end Report 2020

Interim Report January – September 2020

Abelco Options 3

Abelco Options 2

Abelco Options 1

Interim Report January – June 2020

VD förvärvar teckningsoptioner av serie 2 i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har under under den 11 och 14 juni 2021 förvärvat teckningsoptioner av serie 2 (TO2) i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har under under den 10 och 11 juni 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

Abelco Investment Group AB: Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO2 inledd

Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoption av serie TO2, med teckningsperiod 1-30 juni 2021 har nu inletts.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactives nya spel Claw Stars har uppnått över 500 000 förbeställningar

iCandy Interactive Limited ("iCandy") kommunicerar nu att det nya spelet Claw Stars har över 500 000 förbeställningar i Apple App Store och Google Play.

Read more

Abelco Investment Group ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, samt bifogad i detta pressmeddelande. Årsredovisningen innehåller en justering mot den kommunicerade bokslutskommunikén avseende koncernens resultat, som justeras till SEK 96,6M från SEK 100,7M. 

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive Ltd har uppdaterat sin information kring spelet Masketeers

iCandy Interactive Ltd ("iCandy”) tillhandahåller en uppdatering av sin verksamhet för spelet Maketeers.

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i portföljbolaget iCandy. 

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i portföljbolaget iCandy.   

Read more

Abelco Investment Groups styrelseledamot ökar sitt innehav i portföljbolaget iCandy interactive Ltd

Styrelseledamoten i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) tillika styrelseordförande för iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) Kin-Wai Lau har ökat sitt innehav i Abelcos portföljbolag iCandy.   

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. 

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive släpper likviditetsrapport för första kvartalet 2021 samt en uppdatering av verksamheten

iCandy Interactives (”iCandy”) intäkter från verksamheten under årets första kvartal är cirka AUD 441 000, en ökning med 227% jämfört med AUD 194 000 som registrerades under motsvarande kvartal föregående år. iCandy meddelar även att bolaget nu har avslutat ”early-bird” testet för tidig åtkomst av sitt nya spel Claw Stars som nu också finns tillgängligt…

Read more

VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Verkställande direktör Johan Rooth har under den 13 april 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Read more

Abelco Investment Group ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd som övertecknades med 25%

Som tidigare kommunicerats har Abelco Investment Group AB (”Abelco”) tecknat en direkt tilläggsinvestering i Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry” eller ”Bolaget”). Emissionen är nu avslutad och övertecknades med ca 25%.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive förvärvar spelutvecklaren och mobilplattformen Nextgamer

iCandy Interactive (”iCandy”) har tecknat avtal om att förvärva 100% av utvecklaren Nextgamer, som utvecklar egna mobilspel och äger mobilplattformen Nextgamer.io  

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures AB tecknar avtal kring förvärv av minoritetspost i Lilmix esport AB

RightBridge fortsätter sin förvärvsstrategi och har idag tecknat ett förvärvsavtal som ger RightBridge en minoritetspost av bolaget Lilmix esport AB.

Read more

Conax Group AB förvärvar Abelco Investment Groups portföljbolag Vopy AB

Aktieägarna i Conax Group AB (”Conax”) röstade enhälligt för ett godkännande av förvärvet av Vopy AB (”Vopy”) vid den extra bolagsstämma som hölls den 9 mars 2021. Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har ägarandelar i de båda bolagen som redan idag har ett upparbetat samarbete i vissa kundorienterade projekt.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag Smartfunding ingår partnerskap med ledande leverantör på den sydostasiatiska marknaden

Smartfunding har ingått ett strategiskt partnerskap med KryptoPOS och kan nu erbjuda sin BNPL produkt till över 5000 småföretagare och samtidigt få en räckvidd till ca 15M konsumenter på den sydostasiatiska marknaden.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive släpper idag en preliminär rapport som visar en intäktsökning på 62% för året 2020

iCandy Interactive Ltd (”iCandy”) kommunicerar idag ett preliminärt resultat som visar en ökning av intäkterna på hela 62%. I samma rapport visar även bolaget för första gången en vinst innan EBITDA. Förbättringen av iCandys ekonomiska resultat beror främst på den framgångsrika lanseringen av iCandys succéspel Masketeers, spelet lanserades i början av oktober 2020

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures AB tecknar licensavtal för Norden och avsiktsförklaring om samarbete med Scout Gaming Group AB och Non – Violence Project Foundation.

RightBridge Ventures AB (”RBV”) tecknar exklusivt licensavtal med Esports Players League (”ESPL”) om att förvärva licensrättigheterna för ESPL:s turnering- och mediaplattform för den nordiska marknaden. RBV har dessutom tecknat avsiktsförklaring kring samarbete med Scout Gaming Group AB och Non – Violence Project Foundation.

Read more

Abelco Investment Groups portföljbolag Smartfunding har idag lanserat sin nya finansieringsplattform

Abelco Investment Group ("Abelco") kommunicerade tidigare om Smartfunding Pte. Ltd. ("Smartfunding") och deras planer för lanseringen av nya finansieringsplattform den 18 februari 2020. Abelco kan idag meddelat att Smartfunding har enligt tidschemat lanserat sin nya produkt - BNPL (Buy-Now-Pay-Later plattformen). Plattformen lanseras för den Sydostasiatiska marknaden.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls idag den 7 juni 2021 kl. 10 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Abelco Investment Group - Kvartalsrapport Januari - Mars 2021

Positivt resultat för femte kvartalet i rad

Read more

Abelco Investment Group AB deltar i portföljbolaget Smartfundings nyemission

Abelco Investment Group (”Abelco”) deltar i nyemissionen genom sitt portföljbolag Fintech Asia Group Ltd med AUD 200 000. Fintech Asia Group kommer efter emissionen att ha ett ägande om 49,4% i Smartfunding Pte Ltd (”Smartfunding”).  

Read more

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures säkrar finansiering och förvärvar andelar i esportsbolaget Esport Pulze

RightBridge Ventures AB (”RBV”) förvärvar andelar i det globala esportsbolaget Esport Pulze AB (“Epulze”), som bedriver plattformen epulze.com. RBV har förvärvat 10,7% av aktierna i Epulze av Modelio Equity och Oliver Molse. RBV har även framgångsrikt stärkt kassan genom en riktad emission till institutionella aktörer såväl som till representanter från bolagets styrelse.  

Read more

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO3

Abelco Investment Group AB:s (”Abelco” eller ”Bolaget”) teckningsoption av serie TO3 hade teckningsperiodens sista anmälningsdag den 26 februari 2021. Totalt utnyttjades 41 490 050 teckningsoptioner, motsvarande 28,52%, vilket tillför Abelco ca 5 MSEK före emissionskostnader.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) refinansierar befintlig lånestruktur

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga det lån som upptogs och kommunicerades den 16 juli 2020 med Modelio Equity AB. Förlängning sker för att skapa ett större handlingsutrymme såväl som att möjliggöra investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Read more

Bokslutskommuniké Januari-December 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelcos resultat för helåret är 100,7 Mkr

Read more

Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2020

Styrelsen i Abelco Investment Group har mot bakgrund av den pågående teckningsperioden för teckningsoptioner avseende serie 3, beslutat att tidigarelägga bokslutskommuniké avseende januari-december 2020. Nytt datum för publicering är måndag den 22 februari 2021. Tidigare kommunicerad tidpunkt var den 25 februari 2021.

Read more

Storägare förbinder sig att teckna i Abelco Investment Groups pågående teckningsoption av serie TO3

Abelco Investment Group AB:s (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) största ägare Fatfish Group Ltd (”Fatfish”) har meddelat Bolaget att de avser att teckna i Abelcos pågående nyttjandeperiod av teckningsoption av serie TO3 (”TO3”) till ett värde av 3 MSEK. Fatfish Group Ltd meddelar även marknaden att teckning sker med stöd av Aktiemarknadsnämnden gällande undantag från budpliktsreglerna.

Read more

Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget iSecrets AB samt utestående konvertibellån

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) vill informera marknaden genom en uppdatering av portföljbolaget iSecrets AB (”iSecrets” eller ”Bolaget”).

Read more

Abelco Investment Group AB ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har tecknat sig för en tilläggsinvestering i Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry” eller ”Bolaget”).

Read more

Abelco Investment Group AB:s portföljbolag iCandy Interactive stänger emission om AUD 10,5 M

iCandy Interactive Limited ("iCandy") har framgångsrikt genomfört en kapitalanskaffning som inbringat totalt AUD 10,5 miljoner före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen skedde till ett pris om AUD 0,14 per aktie och riktade sig till professionella investerare och till befintliga aktieägare. Kapitalanskaffningen blev övertecknad och stängdes under tisdagen.

Read more

Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie 1

Abelco Investment Group ("Abelco" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie 1 (”TO1”). Genom nyttjande av 113 586 093 teckningsoptioner av serie 1 för teckning av 113 586 093 aktier utnyttjades cirka 73,35 procent av antalet utestående teckningsoptioner. Abelco har som tidigare kommunicerat tecknat en beloppsgaranti om 15 Mkr avseende den möjliga likvid som…

Read more

Delårsrapport Januari–September 2020 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco ökar vinsten och sänker kostnaderna avsevärt

Read more

Abelco Investment Group AB tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2020 till tisdagen den 17 november

Styrelsen i Abelco Investment Group har mot bakgrund av den kommande teckningsperioden för teckningsoptioner avseende serie 1, beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende januari-september 2020. Nytt datum för publicering är tisdagen den 17 november 2020. Tidigare kommunicerad tidpunkt var den 24 november 2020.

Read more

Abelco Investment Group AB: Säkerställer 15 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO1

Abelco Investment Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti om 15 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption, serie TO1. Teckningsutrymmet i TO1 är ca 18,6 miljoner kronor, i enlighet med villkoren för TO1.

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar senaste information kring portföljbolaget RightBridge

Enligt pressmeddelande från portföljbolaget RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) har RightBridge tillsammans med Animoca Brands Ltd idag valt att ta ett strategiskt och gemensamt beslut att upphäva den strukturaffär som bolagen ingick avseende förvärvet av Gamma Innovation Inc. Detta för att RightBridge skall kunna exekvera bättre på den utsatta strategin kring förvärv, notering och nya investerare…

Read more

Abelco Investment Group AB: Konvertibelinnehavare väljer konvertering till aktier

I enlighet med beslut från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) den 17 december 2019 förvärvades samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”). Vid samma bolagsstämma beslöts därmed om emission av aktier och konvertibler i Abelco om totalt SEK 104m, så som betalning för samtliga aktier i Fatfish. Konvertiblerna har idag nyttjats till…

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar kring handelsstoppet i portföljbolaget iCandy Interactive Limited

iCandy Interactive Limted ("iCandy") är ett portföljbolag till Abelco Investment Group ("Abelco") som just nu är handelstoppad på egen begäran. iCandy där Abelco har en 41% ägarandel är listad på ASX (Australia Stock Exchange). Abelco vill informera marknaden att detta är ett vanligt förekommande på ASX och att iCandy har själva informerat marknaden om att handelsstoppet…

Read more

Abelco Investment Group AB uppdaterar kring handelsstoppet i portföljbolaget iCandy Interactive Limited

iCandy Interactive Limted ("iCandy") är ett portföljbolag till Abelco Investment Group ("Abelco") som just nu är handelstoppad på ASX (Australia Stock Exchange) i avvaktan på en operationell uppdatering, Abelco vill informera att detta är vanligt förekommande på ASX.

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
27 May 2021 Report for the first quarter of 2021
7 June 2021 Annual general meeting
26 August 2021 Report for the first half of 2021
25 November 2021 Report for the third quarter of 2021
24 February 2022 Year-end report 2021

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10