Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 169 075 000

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

ESPL och Digi Telecommunication ingår samarbete med mobiltillverkaren Oppo och skapar Esports-evenemang i Malaysia

ESPL och Digi Telecommunication är värdar för Oppo Gaming Tournament 

Read more

Abelco Investment Group fördjupar samarbetet med Animoca Brands

Animoca Brands som är ett väletablerat gaming-publishingbolag i Asien ökar nu sitt ägande i det Abelco listade bolaget iCandy från 7,9% till 15%.

Read more

ESPL har inlett samarbete med malaysiska telekombolaget Digi Telecommunications för att organisera turneringar inom e-sport

Abelcos intressebolag ESPL (Esports Players League) och Digi Telecommunications, som är ett malaysiskt dotterbolag inom Telenor-gruppen, har inlett samarbete och organisering av ”Stay-at-home” turneringar inom e-sport.

Read more

ESPORTSPLAYERS LEAGUE (ESPL) TAR STEGET IN I LATIN AMERIKA MED NYA STRATEGISKA PARTNERS

ESPL fortsätter sitt uppdrag att leverera Premier Competitive Gaming globalt och tillkännager strategiska partners i Mexiko, Ecuador, Panama och Colombia

Read more

iCandy´s e-sports satsning tar klivet in på den indiska marknaden genom avtal med indisk spelutvecklare

Avtalet gäller PayTM First Games of India (”PayTM games”) som har över en halv miljon dagliga användare och ägs av betalbolaget PayTM som är värderat till USD 17 miljarder. 

Read more

Abelco´s dotterbolag iCandy hamnar på lista över snabbast växande bolag

Abelco Investments Groups (publ) (”Abelco”) meddelar att deras dotterbolag iCandy Interactive blivit utsedd av tidningen The Australian Financial Review som ett av de hundra snabbast växande bolagen på ASX (Australian Securities Exchange). 

Read more

Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

I intervjun berättar Carlos Barrios om bakgrunden till varför Abelco Investment Group etablerade Rightbridge Ventures, vilka processerna de arbetar utifrån, vilken typ av bolag de vänder sig till och varför samt aktuell status.

Read more

Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Industri- och näringslivsprofilen Per-Arne Sandström går in som delägare och rådgivare till Vopy Technology AS, delägt av Abelco Investment Group AB (publ)

Read more

VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

Det är det Silicon Valley baserade VC bolaget 500 Startup som investerar i iCandy´s E-sports bolag. Investeringen är för att påskynda utrullningen av turneringsplattformen till 10 länder. 

Read more

Abelco´s portföljbolag iCandy har mottagit 450.000 förregistrerade spelare till sitt nya spel

Portföljbolaget iCandy släpper idag pressmeddelande kring sitt nya spel Rocky Rampage

Read more

Corfind intervjuar Johan Rooth, VD i Abelco Investment Group

I intervjun summerar Johan Rooth ett händelserikt år där bolaget nu har rensat upp i det gamla till förmån för det nya.

Read more

Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

Johan Rooth berättar i intervjun med Corfind om sin första tid som VD i bolaget, om förvärvet av Fatfish Global Ventures och vad man som aktieägare i Abelco kan förvänta sig framöver.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Abelco har valt Corfind som strategisk partner för IR och Kommunikation till finansmarknaden

Read more

Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

Abelco och Fatfish, har avtalat om samgående (villkorat av beslut på extrastämma i Abelco den 17 december 2019). Fatfish har inom koncernen majoritetsägande av gamingbolaget iCandy Interactive Ltd (iCandy). iCandy har den 19 november 2019 ingått två olika avtal om att globalt publicera och marknadsföra spelen Hellopet House från Nanali Inc samt Penguin Dash från…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden. · Behov av demofartyg · TBS Marine Services – ny rederiverksamhet · Offertläget i TBS TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine…

Read more

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor.…

Read more

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Enligt marknadsmeddelande från handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, upptas teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB (publ) för handel den 17 juni 2019.

Read more

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) [QuickBit] har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Read more

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

QuickBit eu AB (publ), ett portföljbolag till Abelco Investment Group AB (publ) deltar vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på säljlistan och vi förhandlar med olika parter om avyttring av bolaget antingen i sin helhet eller dess tillgångar. I väntan på slutförda förhandlingar tog vi…

Read more

Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

Abelcos portföljbolag Quickbit kommer vara ett av de företag som kommer att delta på Eminova Fondkommissions bolagskväll den 8 november 2017 kl 18,00.

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag beräknas till onsdag 24 maj 2017.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Reinhold Konnander till ny verkställande direktör. Konnander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

Abelco Investment Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma fattat beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Totalt sett inbringar emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader.

Read more

Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om riktad nyemission vilket senarelägger Bolagets noteringsprocess.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 mars 2017 kl. 15:00 i Stockholm, fattades följande beslut i sammandrag:

Read more

Bokslutskommuniké 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10) •    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK) •    Eget kapital per aktie: 0,09 SEK (f å 1,18 SEK)

Read more

Kallelse extra bolagsstämma Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Abelcos nyemission har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har informerats om att Abelcos nyemission har registrerats på Bolagsverket. I och med detta har styrelsen beställt omvandling av BTA till ordinarie aktier.

Read more

Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

Abelco Investment Group AB (publ) förvärvade tidigare under 2018 ytterligare 1 500 000 aktier i Quickbit eu AB (publ) vilket betalas med egna aktier i Abelco till kursen 0,18 kr per aktie. Kvittningsemissionen har nu registrerats vilket medför att antalet aktier i Abelco ökat med 20 000 000 aktier. 

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för erbjudandet är desamma som vid Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget och skall verka för en god ägarspridning inför bolagets planerade börsnotering. Teckningstiden förlängs härmed till…

Read more

TBS Yard AB levererar skarvhus enligt tidigare order

Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterdotterbolag TBS Yard AB levererar det första skarvhuset av modell MK2 till NKT HV Cables AB, enligt tidigare order. Leveransen avser ett skarvhus med ett ordervärde på 1,6 MSEK. 

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc stärker försäljningsteamet och erhåller ytterligare 500 000 kr i pågående emission

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har ett pågående erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Hotel Insider har nu stärkt sitt försäljningsteam genom rekrytering av två erfarna B2B account managers, vilka tillsammans tecknar 500 000 kr i Hotel Insiders pågående nyemission.

Read more

Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 19 juni 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

Read more

Förtydligande kring årsredovisningen 2017

Med anledning av vad som publicerats i massmedia gällande tidigare kommunicerad årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, väljer styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) att publicera detta förtydligande i samförstånd med bolagets revisor Jenny Gentele.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef efter Henrik Sundewall som återgår till rollen som styrelseledamot med noterings- och investeringsfrågor som fokus. Sven Hattenhauer tillträder rollen 1 september 2018.

Read more

Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

Abelco Investment Group AB (publ) lämnar härmed kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Inför avgivande av Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har korrigering av till största del pågående arbeten i dotterbolag skett vilket resulterat i en koncernmässig resultatpåverkan om -2,9 MSEK jämfört med tidigare avgiven bokslutskommuniké. Korrigeringen påverkar inte koncernens kassaflöde utöver en justeringspost om -10 TSEK.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) aktieägare erbjuds teckna aktier i Hotel Insider Plc

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) erhåller i dagarna ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för erbjudandet är desamma som vid Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget och skall verka för en god ägarspridning inför bolagets planerade börsnotering. 

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group ingår LOI med Marstrom Composite kring börsnotering

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB med dotterbolaget TBS Yard AB ingår intentionsavtal (”LOI”) med Marstrom Composite AB avseende samgående i gemensam koncernstruktur. Om samgåendet förverkligas bedöms försäljnings- och lönsamhetssynergier uppstå och en framtida börsnotering ligger i planerna.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 2/2018

Kära aktieägare! Det är på sin plats att jag kontaktar er och ber om ursäkt för att ni fått vänta på den utlovat utökade informationsgivningen. Skälen är flera, vilket ni bl a kan läsa om nedan. Oavsett detta så vill jag rikta min ärligt menade ursäkt till er som aktieägare. Kvartalsrapport för årets första kvartal…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningenuppgick till 2 431 KSEK (1 117 KSEK) Totala intäkter uppgick till 2 638 KSEK (2 102 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -5 082 KSEK (-1 925 KSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 147 KSEK (-2 576 KSEK) Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till -4 679 KSEK (-1 759 KSEK) Nettoresultat per aktie…

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018, kl. 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Flaggningsmeddelande i Umida Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ)har idag sålt 600 000 B-aktier i Umida Group AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på AktieTorget, motsvarande 5,14% av bolagets kapital och röster.  Abelcos innehav uppgår efter dagens försäljning till 600 000 B-aktier i Umida, vilket motsvarar 5,14% av Umida Group ABs kapital och röster. Transaktionen genomfördes utanför börsen och…

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i norska Green Ideas AS inför börsnotering

Green Ideas AS, (”Green Ideas”) utvecklar, marknadsför och säljer teknologilösningar och tjänster inom miljömässiga ekosystem. Bolaget står nu inför geografisk expansion och planerar börsnotering i Sverige. Parterna har tecknat investeringsavtal innebärande att Abelco erhåller ca 24% av kapital och röster i Green Ideas nybildade svenska holdingbolag.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner order från NKT HV Cables AB

Abelcos dotterbolag TBS har vunnit en order från NKT HV Cables AB avseende så kallat skarvhus. NKT HV Cables AB ingår i danska NKT-koncernen som omsatte ca 1,5 miljarder euro under 2017. Denna nya order avser helt uppdaterad version inom produktsegmentet skarvhus och levereras nyckelfärdigt. Ordervärdet för TBS uppgår till drygt 1,5 MSEK.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) ökar i Quickbit eu AB inför notering

Quickbit eu AB, (”Quickbit”) är en handelsplattform primärt inriktad på kryptovalutor. Abelco är sedan tidigare aktieägare i Quickbit. Inför planerad börsnotering av Quickbit väljer Abelco nu att öka sitt ägande genom förvärv av ytterligare 1,5 miljoner aktier i Quickbit, vilket betalas med egna aktier i Abelco.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), ”FTCS”, är ett fintechbolag som utvecklar en plattform för att hantera säkra och snabba internationella betalningar online. FTCS har tillstånd från Finansinspektionen att hantera elektroniska pengar samt för att tillhandahålla betaltjänster. Abelco har tecknat optionsavtal med huvudägare om rätt att förvärva upp till 5% av samtliga aktier inför…

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
26 May 2020 Report for the first quarter of 2020
29 May 2020 Annual general meeting
26 August 2020 Report for the first half of 2020
24 November 2020 Report for the third quarter of 2020
25 February 2021 Year-end report 2020

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10