VD Brev

Innan sommaren tar sitt stora grepp vill jag kommunicera med marknaden och er aktieägare om Abelco och tiden hittills i år. Vi har under våren arbetat med flera saker som nu börjar falla på plats och detta gör att man nästan redan nu längtar till hösten. Vi startade året med ett väldigt lyckat år bakom oss. Våra portföljbolag hade överträffat våra förhoppningar och detta gjorde att vi kunde stänga föregående år med ett resultat på nästan 100 mkr. Vi startade även detta år med tilläggsinvesteringar i Smartfunding och Fatberry, där den sistnämnde just nu har en väldigt kraftig och positiv
VD Brev

Search for something